Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 44, č. 1, s. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12.
  URL
  Název anglicky: Non-destructive research into the field systems and the structure of the built-up area of the deserted medieval village of Vojšice (Hodonín district)
  RIV/00216224:14210/19:00110887 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Milo, Peter (703 Slovensko, domácí) -- Tencer, Tomáš (703 Slovensko, domácí) -- Vágner, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Dejmal, Miroslav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: deserted medieval village; remote sensing; deserted medieval fields; geophysical survey; historical maps
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304. Změněno: 5. 3. 2020 11:30.
 2. ALAJBERG, Ante a Petr DRESLER. Otres – Crkvina: the Archaeological Excavation and the Systematic Field Survey. In Fourth medieval workshop in Rijeka / Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci. 2019.
  Název česky: Otres - Crkvina: archeologické výzkumy a systematická prospekce
  Název anglicky: Otres – Crkvina: the Archaeological Excavation and the Systematic Field Survey
  čeština. Česká republika.
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 7. 10. 2019 15:15.
 3. 2016

 4. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 s. ISBN 978-80-210-8417-9.
  Název anglicky: Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?
  RIV/00216224:14210/16:00088504 Odborná kniha. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Early medieval; Pohansko u Břeclavi; Hinterland; Umland; Field prospection; settlement
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není zadán hlavní obor výsledku.
  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 21. 3. 2017 17:06.
 5. 2015

 6. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky. Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 113-132. ISSN 1805-918X.
  Digitální knihovna FF MU
  Název anglicky: A survey of the deserted medieval village of Opatovice, cadastral district of Hrušky
  RIV/00216224:14210/15:00080733 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Tencer, Tomáš (703 Slovensko, domácí) -- Vágner, Michal (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: deserted medieval village; geophysical survey; geomagnetics; ground penetrating radar;church
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 7. 3. 2016 12:33.
 7. DRESLER, Petr. Settlement between the 9th and 10th centuries. In How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin? New Data – New Approaches, Budapest, 8. – 9. 12. 2015. 2015.
  Název česky: Osídlení mezi 9. a 10. stoletím
  Název anglicky: Settlement between the 9th and 10th centuries
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: early medieval; chronology; dating; radiocarbon method
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 10. 11. 2016 19:30.
 8. 2013

 9. DRESLER, Petr. Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 87-94. ISBN 978-80-87311-43-1.
  Název anglicky: Ten years of fied survey around the Pohansko near Břeclav
  RIV/00216224:14210/13:00074292 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: early medieval; prospection; survey; Pohansko near Břeclav
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 24. 12. 2015 21:09.
 10. 2010

 11. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav). 2010.
  URL
  Název česky: Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav)
  Název anglicky: Map of archaeological sites explored during systematic field prospection (district Břeclav)
  RIV/00216224:14210/10:00043423 Cert., akred., schvál. metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Macháček, Jiří (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: archaeoology;map;sites;field prospection

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 29. 4. 2011 23:52.
 12. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 188-191. ISSN 0449-0436.
  Název česky: Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu
  Název anglicky: Excavations of the early medieval settlement and burial ground in Kostice - Zadní Hrúd
  RIV/00216224:14210/10:00049163 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Macháček, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Milo, Peter (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Archaeology;Early Medieval;settlement;burial ground;geophysics;prospection

  Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 15. 4. 2011 15:41.
 13. 2007

 14. DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In Abstracts book / 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists. Zadar. Zadar: European Association of Archaeologists, 2007. s. 128-129. ISBN 978-953-7237-25-7.
  Název česky: Analýza archaeologické povrchové prospekce zázemí raně středověkého centra Pohansko u Břeclavi
  RIV/00216224:14210/07:00023863 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Chorvatsko.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Early medieval;Great Moravia;Pohansko;field prospection
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 20. 2. 2008 17:09.
 15. 2000

 16. VOKÁČ, Milan, Martin KUČA a Lubomír PROKEŠ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2000, roč. 42, č. 1, s. 131. ISSN 1211-7250.
  Název anglicky: Březník (district of Třebíč)
  RIV/00216224:14210/00:00009837 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Vokáč, Milan (203 Česká republika, garant) -- Kuča, Martin (203 Česká republika) -- Prokeš, Lubomír (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Neolithic settlement; stone finds and pottery; field prospection

  Změnil: Mgr. Milan Vokáč, Ph.D., učo 11153. Změněno: 7. 12. 2004 15:28.
Zobrazeno: 12. 5. 2021 23:20