DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 s. ISBN 978-80-210-8417-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?
Název anglicky Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?
Autoři DRESLER, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 276 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00088504
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-8417-9
Klíčová slova česky raný středověk; Pohansko u Břeclavi; zázemí; prospekce; osídlení
Klíčová slova anglicky Early medieval; Pohansko u Břeclavi; Hinterland; Umland; Field prospection; settlement
Štítky Archaeology, central place, centre and hinterland, Early Middle Ages, excavation, field prospection, floodplain, GIS, Great Moravia, hinterland, rivok, Umland
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 21. 3. 2017 17:06.
Anotace
Studie vychází z projektu „Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?“ Grantové agentury ČR, který byl zaměřen na poznání nejbližšího okolí a zázemí velkomoravského opevněného centra na Pohansku u Břeclavi. Pomocí povrchové prospekce, mikrosondáží i archeologického výzkumu byla zkoumána a analyzována sídelní struktura v okolí lidnatého centra a její vývoj od starohradištního do mladohradištního období (od 8. do 12. století). Kromě hledání sídelní struktury byla sledována i problematika odhadu počtu obyvatel raně středověkého centra i jeho subsistenční strategie. Původní představy o síti zemědělských osad zásobujících obyvatele velkomoravského Pohanska byly kriticky revidovány. Byl představen nový model, který vychází z absence časově shodného osídlení, pokud jsme vůbec schopni takové v archeologickém materiálu identifikovat, kritické revize konstrukčních prvků tradičního modelu a nových, či doposud přehlížených dokladů aktivní účasti obyvatel centra na zemědělské činnosti.
Anotace anglicky
The departure point of the study is the project “The Economic Hinterland of a Centre, or Mere Settlements in the Vicinity of a Centre’s Hinterland?” supported by the Grant Agency of the CR that explored the immediate surroundings and hinterland of the Great Moravian fortified centre of Pohansko, near Břeclav. The settlement structure in the vicinity of a densely populated centre and its development from the Early Hillfort period until the Late Hillfort period (8th – 12th centuries) were investigated by means of surface prospection, microprobes and archaeological research. Apart from defining the settlement structure, the number of inhabitants of the early medieval centre was estimated and the subsistence strategy of the population was examined. Earlier conceptions about a network of farming communities supplying the inhabitants of Great Moravian Pohansko were revised and a new model was introduced, based on the absence of chronologically parallel settlement (if this is at all possible to identify in the archaeological material), the revision of the construction elements of the traditional model and new or hitherto marginalized evidence of the active involvement of the centre’s inhabitants in farming.
Návaznosti
GAP405/12/0111, projekt VaVNázev: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Grantová agentura ČR, Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
GPP405/12/P150, projekt VaVNázev: Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?
Investor: Grantová agentura ČR, Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra?
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2023 15:25