Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. CVETANOVA CVETKOVA, Zornica. Verbal Aspect in Slavic languages - between syntax and semantics (on Bulgarian and Czech data). In CYLAT 2014. The Cracow Young Linguists and Translation Researchers’ Conference. 2014.
 2. 2008

 3. DOČEKAL, Mojmír. Compositionality of Czech Aspect. Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2008, roč. 77, 1-3, s. 55-61, 6 s. ISSN 0037-6736.
 4. 2007

 5. DOČEKAL, Mojmír. Only, bound variables and VP ellipsis in Czech. In Czech in Generative Grammar. Munchen: Lincom, 2007. s. 47-65, 18 s. LINCOM Studies in Slavic Linguistics. ISBN 978-3-89586-079-9.
 6. 2005

 7. DOČEKAL, Mojmír. Pronouns and diamonds. In Modality in Slavonic Languages. Mnichov: Otto Sagner, 2005. s. 73-83. ISBN 3-87690-916-3.
 8. DOČEKAL, Mojmír. Vázané proměnné v češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 203 s. Dizertační práce. ISBN 80-210-3912-4.
 9. 2004

 10. DOČEKAL, Mojmír. Formální sémantika adnominálního genitivu. In Čeština -- univerzália a specifika, 5. Praha: NLN, 2004. s. 276-287, 10 s. ISBN 80-7106-659-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2021 00:01