Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. ŠENEKLOVÁ, Jitka a Jiří ŠPALEK. Jsou ekonomové jiní? Ekonomický model versus realita. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2009, roč. 57, č. 1, s. 21-45. ISSN 0032-3233.

  2007

  1. HYÁNEK, Vladimír a Jiří ŠPALEK. Jsou ekonomové jiní? Empirické ověření platnosti některých předpokladů (neo)klasické ekonomie. In Veřejná ekonomika a správa: Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007, s. 45-54. ISBN 978-80-248-1601-2.

  2002

  1. DUFEK, Pavel. Libertarianismus podle Davida Gauthiera. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masaryko, 2002, IX, č. 3, s. 322-340. ISSN 1211-3247.

  2001

  1. POSPÍŠIL, Zdeněk. Bůh a hry, matematické. In Evropa mezi vírou a vědou. Brno: VUT v Brně, Centrum vzdělávání a poradenství, 2001, s. 125-135. ISBN 80-214-1865-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 7. 2024 18:14