ŠENEKLOVÁ, Jitka a Jiří ŠPALEK. Jsou ekonomové jiní? Ekonomický model versus realita. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2009, roč. 57, č. 1, s. 21-45. ISSN 0032-3233.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jsou ekonomové jiní? Ekonomický model versus realita.
Název anglicky Are Economists Different? Economic Model vs Reality.
Autoři ŠENEKLOVÁ, Jitka (203 Česká republika) a Jiří ŠPALEK (203 Česká republika, garant).
Vydání Politická ekonomie, Praha, Oeconomica, 2009, 0032-3233.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.500
Kód RIV RIV/00216224:14560/09:00035192
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
UT WoS 000264681600002
Klíčová slova anglicky Experimental economics; public goods; game theory; cooperation; prisoners dilemma
Štítky cooperation, Experimental economics, Game theory, prisoners dilemma, public goods
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 16. 6. 2009 14:04.
Anotace
Jedním ze základních předpokladů neoklasických mikroekonomických modelů je existence racionálního jednotlivce, jehož výsostným zájmem je maximalizace vlastního užitku. Ověření těchto předpokladů je provedeno pomocí dvou empirických testů. S využitím metod experimentální ekonomie jsme se pokusili změřit míru spolupráce jedinců v modelových ekonomických situacích, přičemž získané hodnoty jsme porovnali pro různé skupiny osob (včetně ekonomů). Naše experimenty předpoklad odlišného chování obou skupin osob spíše potvrzují. Jak v prvním, tak zejména ve druhém z experimentů skutečně projevili ekonomové větší tendenci k dodržování (ekonomických) vzorců chování. Ztotožňujeme se tedy se závěry převažující části zahraničních experimentů.
Anotace anglicky
One of the key assumptions of neoclassical economics is the existence of the rational individual, who always tries to maximize his or her utility. The paper shows possibilities of experimental evaluation of this hypothesis with respect to the various groups of people who undertake the experiment. Our experiments try to (1) Evaluate real outcomes of model situations, and (2) Find differences between various groups of treated people with respect to our main research question - whether economists behave more selfishly than any other group of people. We employed game theory and its fundamental models: Prisoners dilemma and Ultimate and Dictator Games. In accordance to previous foreign experiments, we conclude that in real situations people behave in a much less self-interested way than predicted by the economic model. In situations favouring free-riding, people voluntarily contributed to public goods. According to the results of our experiments, the hypothesis that economists are more likely to act for their own self interest cannot be rejected. In both experiments economists behaved in a self interested way, but these results were not prevailing.
VytisknoutZobrazeno: 13. 6. 2024 19:34