Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli. Praha: Universum, 2023, 232 s. První vydání. ISBN 978-80-242-8740-9.

  2007

  1. WYROBKOVÁ, Adriana. Genderový vývoj: nejvýznamnější teorie a výzkum. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2007, LI, č. 2, s. 143-154. ISSN 0009-062X.

  2006

  1. WYROBKOVÁ, Adriana. Sebepojetí ve vztahu k tzv. femininním a maskulinním charakteristikám. In Vztahy v dospívání. Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Brno (Česká republika): Barrister & Principal, 2006, s. 143-160. Vztahy v dospívání. ISBN 80-7364-03.

  2005

  1. WYROBKOVÁ, Adriana. Femininita a maskulinita v sociálně-psychologických teoriích a výzkumu. Československá psychologie. Praha: Academia, 2005, roč. 49, č. 6, s. 540-553. ISSN 0009-062X.

  2002

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Alternativní rodinné modely aneb Rodiny lesbických matek a gay otců. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002, s. 96-103. ISBN 80-903228-0-8.
  2. HUŇKOVÁ, Markéta. Domácí násilí z pohledu českého práva. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002, s. 30-45. ISBN 80-903228-0-8.
  3. NAVRÁTILOVÁ, Jolana. Donna Haraway a útok na jednotu bez různosti. (Barša, Pavel, ed.). In Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Politika rodu a sexuální identity. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, s. 59-66. ISBN 80-210-2834-3.
  4. MAREŠ, Petr. Mateřství a těhotenství z pohledu sociálních věd. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002, s. 84-91. ISBN 80-903228-0-8.
  5. JARKOVSKÁ, Lucie a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Mýtus krásy. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002, s. 154-161. ISBN 80-903228-0-8.
  6. KUBOVÁ, Olga. Rovné příležitosti mužů a žen v pracovním právu ČR. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002, s. 66-73. ISBN 80-903228-0-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2024 16:59