Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty. s. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9. 2008.
   Název česky: Intertextualita jako symbióza textových typů a žánrů
   RIV/00216224:14210/08:00029080 Stať ve sborníku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
   Urbanová, Ludmila (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: intertextuality; merger; patterns; genres; newspaper advertising; newspaper reporting
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., učo 1958. Změněno: 30. 6. 2010 14:29.

  2006

  1. SIEGLOVÁ, Naděžda a Jana ČEŇKOVÁ. Vývoj poezie pro děti. In Jana Čeňková a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, s.r.o. 88 s. 1242. publikace. ISBN 80-7367-095-X. 2006.
   Název česky: Vývoj poezie pro děti
   Název anglicky: Development of Literature for children
   RIV/00216224:14410/06:00035608 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
   Sieglová, Naděžda (203 Česká republika, domácí) -- Čeňková, Jana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: children s literature; development; genres; fables; myth; fairy tales; comics; poetry for children and youth

   Změnila: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Změněno: 28. 4. 2011 11:33.

  2001

  1. SIEGLOVÁ, Naděžda. Literature for Youth in Czech Republic. In Children are our Tomorow and our Future. první. Korea, Soul: Cheongdongkeowool Publishing Co. s. 773-783. ISBN 89-88286-57. 2001.
   Název anglicky: Literature for Youth in Czech Republic

   Klíčová slova anglicky: Czech Literature; genres; Youth

   Změnila: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Změněno: 22. 1. 2002 18:02.

  2000

  1. FILIPOVÁ, Helena a Miloš ZELENKA. A. S. Puškin v evropském kulturním kontextu. Slavia. Praha: Euroslavica, roč. 69, č. 1, s. 121-123. ISSN 0037-6736. 2000.
   Název anglicky: A. S. Pushkin in the European Cultural Context
   Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Poetics; Literary styles; Genres; Russia and Europe

   Změnila: PhDr. Helena Ulbrechtová, Dr., učo 16341. Změněno: 29. 3. 2001 14:56.

  1998

  1. PAVELKA, Jiří. Žánry a architektura počítačových systémů. In Kšicová, Danuše - Pospíšil, Ivo, ed.: Alexandr Veselovskij a dnešek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 60-67. ISBN 80-210-1879-8. 1998.
   Název anglicky: Genres and Architecture of Computer Systems.
   RIV: Stať ve sborníku. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
   Pavelka, Jiří (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: genres; computer systems.

   Změnil: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc., učo 1273. Změněno: 5. 3. 2009 13:25.

  1989

  1. OPEKAR, Aleš. Teorie a praxe stylově-žánrového členění hudby. Rozhlasová práce. Praha: Československý rozhlas, XIII, č. 4, s. 18-31, 1989.

   Klíčová slova anglicky: music; genres; styles

   Změnil: PhDr. Aleš Opekar, CSc., učo 203364. Změněno: 22. 8. 2007 12:49.
Zobrazeno: 18. 4. 2024 19:14