Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty, 2008, p. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9.
   Name in Czech: Intertextualita jako symbióza textových typů a žánrů
   RIV/00216224:14210/08:00029080 Proceedings paper. Linguistics. English. Czech Republic.
   Urbanová, Ludmila (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: intertextuality; merger; patterns; genres; newspaper advertising; newspaper reporting
   Reviewed: yes

   Changed by: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., učo 1958. Changed: 30/6/2010 14:29.

  2006

  1. SIEGLOVÁ, Naděžda and Jana ČEŇKOVÁ. Vývoj poezie pro děti (Development of Literature for children). In Jana Čeňková a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, s.r.o., 2006, 88 pp. 1242. publikace. ISBN 80-7367-095-X.
   Name in Czech: Vývoj poezie pro děti
   Name (in English): Development of Literature for children
   RIV/00216224:14410/06:00035608 Chapter(s) of a specialized book. Literature, mass media, audio-visual activities. Czech. Czech Republic.
   Sieglová, Naděžda (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Čeňková, Jana (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: children s literature; development; genres; fables; myth; fairy tales; comics; poetry for children and youth

   Changed by: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Changed: 28/4/2011 11:33.

  2001

  1. SIEGLOVÁ, Naděžda. Literature for Youth in Czech Republic. In Children are our Tomorow and our Future. první. Korea, Soul: Cheongdongkeowool Publishing Co., 2001, p. 773-783. ISBN 89-88286-57.
   Name (in English): Literature for Youth in Czech Republic

   Keywords in English: Czech Literature; genres; Youth

   Changed by: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Changed: 22/1/2002 18:02.

  2000

  1. FILIPOVÁ, Helena and Miloš ZELENKA. A. S. Puškin v evropském kulturním kontextu (A. S. Pushkin in the European Cultural Context). Slavia. Praha: Euroslavica, 2000, vol. 69, No 1, p. 121-123. ISSN 0037-6736.
   Name (in English): A. S. Pushkin in the European Cultural Context
   Art, architecture, cultural heritage. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Poetics; Literary styles; Genres; Russia and Europe

   Changed by: PhDr. Helena Ulbrechtová, Dr., učo 16341. Changed: 29/3/2001 14:56.

  1998

  1. PAVELKA, Jiří. Žánry a architektura počítačových systémů. (Genres and Architecture of Computer Systems.). In Kšicová, Danuše - Pospíšil, Ivo, ed.: Alexandr Veselovskij a dnešek. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1998, p. 60-67. ISBN 80-210-1879-8.
   Name (in English): Genres and Architecture of Computer Systems.
   RIV: Proceedings paper. Literature, mass media, audio-visual activities. Czech. Czech Republic.
   Pavelka, Jiří (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: genres; computer systems.

   Changed by: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc., učo 1273. Changed: 5/3/2009 13:25.

  1989

  1. OPEKAR, Aleš. Teorie a praxe stylově-žánrového členění hudby. Rozhlasová práce. Praha: Československý rozhlas, 1989, XIII, No 4, p. 18-31.

   Keywords in English: music; genres; styles

   Changed by: PhDr. Aleš Opekar, CSc., učo 203364. Changed: 22/8/2007 12:49.
Displayed: 26/5/2024 10:27