SIEGLOVÁ, Naděžda and Jana ČEŇKOVÁ. Vývoj poezie pro děti (Development of Literature for children). In Jana Čeňková a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, s.r.o., 2006, 88 pp. 1242. publikace. ISBN 80-7367-095-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývoj poezie pro děti
Name in Czech Vývoj poezie pro děti
Name (in English) Development of Literature for children
Authors SIEGLOVÁ, Naděžda (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana ČEŇKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Jana Čeňková a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury, 88 pp. 1242. publikace, 2006.
Publisher Portál, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/06:00035608
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7367-095-X
Keywords (in Czech) literatura pro děti; vývoj literatury; žánry; mýty; pohádky; komiks; poezie pro děti a mládež
Keywords in English children s literature; development; genres; fables; myth; fairy tales; comics; poetry for children and youth
Tags Children s literature, comics, development, fables, fairy tales, Genres, myth
Changed by Changed by: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Changed: 28/4/2011 11:33.
Abstract
Autorka analyzuje v kapitole Vývoj poezie pro děti básnictví pro malé a mladé čtenáře od počátku do současnosti a podává přehled tohoto vývoje. Srovnává českou poezii se světovou a zkoumá tvorbu významných českých i světových autorů.
Abstract (in English)
The author analyses and gives review of development of poetry for children and youth from the very beginning till these days. She compares Czech poetry with the world poetry and names and examines highlights of both.
PrintDisplayed: 26/5/2024 19:51