Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty. p. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9. 2008.

  2006

  1. SIEGLOVÁ, Naděžda and Jana ČEŇKOVÁ. Vývoj poezie pro děti (Development of Literature for children). In Jana Čeňková a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, s.r.o. 88 pp. 1242. publikace. ISBN 80-7367-095-X. 2006.

  2001

  1. SIEGLOVÁ, Naděžda. Literature for Youth in Czech Republic. In Children are our Tomorow and our Future. první. Korea, Soul: Cheongdongkeowool Publishing Co. p. 773-783. ISBN 89-88286-57. 2001.

  2000

  1. FILIPOVÁ, Helena and Miloš ZELENKA. A. S. Puškin v evropském kulturním kontextu (A. S. Pushkin in the European Cultural Context). Slavia. Praha: Euroslavica, vol. 69, No 1, p. 121-123. ISSN 0037-6736. 2000.

  1998

  1. PAVELKA, Jiří. Žánry a architektura počítačových systémů. (Genres and Architecture of Computer Systems.). In Kšicová, Danuše - Pospíšil, Ivo, ed.: Alexandr Veselovskij a dnešek. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 60-67. ISBN 80-210-1879-8. 1998.

  1989

  1. OPEKAR, Aleš. Teorie a praxe stylově-žánrového členění hudby. Rozhlasová práce. Praha: Československý rozhlas, XIII, No 4, p. 18-31, 1989.
Display details
Displayed: 19/4/2024 13:42