Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ a Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovakia: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied., 2009. 5 s. ISBN 978-80-8094-496-4.
  2. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ a Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In DIDFYZ 2008. 2009. ISBN 978-80-8094-496-4.
  3. 2007

  4. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
  5. DRÁPALA, Daniel. Na trhu a z trhu darované. In Dary a obdarování. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2007. s. 169 - 173. ISBN 978-80-86185-60-6.
  6. 1999

  7. NĚMEC, Robert. Zvolená vláda je i mojí vládou. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 14.5.1999, 3 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 1. 2023 13:26