Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. JEŽ, Radim. Uherská šlechta a slezští Piastovci na počátku raného novověku (rodové aliance ve víru politiky a osobní prestiže). In Pindur, David; Turóci, Martin a kol. Šľachta na Kysuciach a jej susedia / Šlechta na Kysucích a její sousedé. 1. vyd. Čadca; Český Těšín; Žilina: Kysucké múzeum v Čadci; Muzeum Těšínska; Považské múzeum v Žilině, 2012. s. 113-144. Zlatý fond Kysuckého múzea. ISBN 978-80-86696-26-3.
 2. 2009

 3. ŠIKUTOVÁ, Silvie, Sándor HORNOK, Zdeněk HUBÁLEK, Iva DOLEŽÁLKOVÁ, Zina JUŘICOVÁ a Ivo RUDOLF. Serological survey of domestic animals for tick-borne encephalitis and Bhanja viruses in northeastern Hungary. Veterinary Microbiology. Amsterdam: Elsevier, 2009, roč. 135, 3-4, s. 267-271. ISSN 1530-3667.
 4. 2007

 5. ILLYÉS, Eszter, Milan CHYTRÝ, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Ute JANDT, Monika JANIŠOVÁ, Iveta ŠKODOVÁ, Wolfgang WILLNER a Ondřej HÁJEK. Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2007, roč. 18, č. 6, s. 835-846. ISSN 1100-9233.
 6. TÓTH, Andrej. Stanovisko Budapešti v otázce podpisu mírové smlouvy se spojeneckými a přidruženými mocnostmi (květen - červen 1920). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR v. v. i., 2007, roč. 93, č. 2, s. 177-215, 38 s. ISSN 0018-2583.
 7. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Vliv sociální politiky na konkurenceschopnost polské a maďarské ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
 8. 2006

 9. UNGERMAN, Šimon. Breuer, E: Byzanz an der Donau. Eine Einführung in Chronologie und Fundmaterial zur Archäologie im Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Archaeological Introductions, vol. 2. Tettnang 2005. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006, roč. 58, č. 2, s. 368-374. ISSN 0323-1267.
 10. BARTLOVÁ, Milena. Modus humilis, záhada malířského stylu tzv. krakovské školy. In Gotika na Slovensku a jej stredoeurópsky kontext. Galéria - ročenka Slovenskej národnej galérie 2004-2005. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2006. s. 167-180. ISBN 80-8059-111-3.
 11. 2005

 12. KOPEČEK, Lubomír. Comparison of Left Parties in Central Europe. Some Causes of Different Successfulness. In Kopeček, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005. s. 109-117. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0.
 13. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Patrik MRÁZ, Viera MRÁZOVÁ, Lenka MÁRTONFIOVÁ, Tomáš PECKERT a Barbora ŠINGLIAROVÁ. Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2005, roč. 77, č. 2, s. 177-195. ISSN 0032-7786.
 14. TÓTH, Andrej. Tzv. "odborářský" kabinet Gyuly Peidla v Maďarsku a politika Nejvyšší rady pařížské mírové konference (srpen 1919). Moderní dějiny. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2005, roč. 13, bez čísla, s. 121-179, 58 s. ISSN 1210-6860.
 15. BOTTA-DUKÁT, Zoltán, Milan CHYTRÝ, Petra HÁJKOVÁ a Marcela HAVLOVÁ. Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2005, roč. 77, č. 1, s. 89-111. ISSN 0032-7786.
 16. 2004

 17. ROTREKLOVÁ, Olga. Hieracium bauhini group in Central Europe: chromosome numbers and breeding systems. Preslia. Praha, 2004, roč. 76, č. 4, s. 313-330, 27 s. ISSN 0032-7786.
 18. TÓTH, Andrej. Koncentrační kabinet Károlye Huszára v Maďarsku - naplnění představ Dohody? Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2004, roč. 90, č. 4, s. 545-580, 35 s. ISSN 0018-2583.
 19. TÓTH, Andrej. Standardizace vnitropolitického života v Maďarsku (srpen 1919 - březen 1920). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada historická (C), Series Historica - Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 53, bez čísla, s. 129-152, 23 s. ISSN 0231-7710.
 20. 2003

 21. BARTLOVÁ, Milena. Gotika na Slovensku nebo v Horních Uhrách? Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, roč. 25/2003, č. 6, s. 40-41. ISSN 0418-5129.
 22. BARTLOVÁ, Milena. Skulptúra a tabulové maliarstvo 1400-1470; 27 hesiel katalógu. In Dejiny slovenského výtvarného umenia. Gotika. Bratislava: Dušan Buran (ed.), Slovenská národná galéria a Slovart, 2003. s. 251-273, 22 s. Dejiny slovenského výtvarného umenia. ISBN 80-8059-080-X.
 23. KOPEČEK, Lubomír a Jakub ŠEDO. Volby 2002 ve střední Evropě; a východní rozšíření Evropské unie. In BLAŽOVÁ, Andrea a Miroslav DUDLÁK. Medzinárodné vzťahy 2002. Aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. s. 115 - 125. ISBN 80-225-1674-0.
 24. 2002

 25. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Danuše VAŇKOVÁ, Tomáš PECKERT a Patrik MRÁZ. Chromosome numbers and breeding systems in some species of Hieracium subgen. Pilosella from Central Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2002, roč. 74, č. 1, s. 27-44. ISSN 0032-7786.
 26. 2001

 27. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexindustrie in der ältesten LBK Kultur in Mähren und Niederösterreich auf der Basis der Silexindustrie des Lokalmesolithikums. Archaeolingua. Budapest, 2001, roč. 11, č. 1, s. 283-299. ISSN 1215-9239.
 28. KOPEČEK, Lubomír. Transformace středoevropských komunistických stran - polský a maďarský případ. Středoevropská politická studia. Brno: MPU, 2001, roč. 3, č. 2, s. 34-46. ISSN 1212-7817.
 29. 1999

 30. BENDA, Lukáš. Maďarská republika. Dančák, Břetislav (ed.). In Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 1999. s. 103-144.
 31. BENDA, Lukáš. Nacionalismus v současném maďarském stranickém systému. Dančák, Břetislav - Fiala, Petr (eds.). In Nacionalistické politické strany v Evropě. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 1999. s. 110-118.
 32. 1998

 33. BENDA, Lukáš a Břetislav DANČÁK. Instituce referenda v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku a její upolatnění v roce 1997. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 1998, č. 3, s. 320-326. ISSN 1211-3247.
 34. BENDA, Lukáš. Maďarská republika. Dančák, Břetislav (ed.). In Integrační pokusy ve středoevropském prostoru I. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 1998. s. 58-98.
 35. BENDA, Lukáš. Systém politických stran v Maďarské republice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 366-390. ISSN 1211-3247.
 36. 1985

 37. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Minuartia glaucina, eine neue Art aus der Minuartia verna-Gruppe. Preslia. Praha: Čs. botanická společnost při ČSAV, 1985, roč. 57, č. 1, s. 1-8. ISSN 0032-7786.
 38. 1983

 39. DVOŘÁKOVÁ, Marie. K poznání karyologických poměrů druhu Thlaspi hungaricum. Preslia. Praha: Čs. botanická společnost při ČSAV, 1983, roč. 55, č. 1, s. 83-85. ISSN 0032-7786.
 40. 1978

 41. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Taxonomische Übersicht der Arten vom Thlaspi jankae-Aggregat. Preslia. Praha: Čs. botanická společnost při ČSAV, 1978, roč. 50, č. 1, s. 13-21. ISSN 0032-7786.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 6. 2023 18:34