Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HASOŇ, Stanislav, Hana PIVOŇKOVÁ, Vladimír VETTERL a Miroslav FOJTA. Label-free sequence-specific DNA sensing using copper-enhanced anodic stripping of purine bases at boron-doped diamond electrodes. Analytical Chemistry. USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WAS, 2008, roč. 80/2008, č. 7, s. 2391-2399. ISSN 0003-2700.
  Název česky: Stanovení obsahu purinových bazí v DNA anodickou rozpouštěcí voltametrií na borem dopované diamantové elektrodě
  RIV/00216224:14310/08:00024814 Článek v odborném periodiku. Biofyzika. angličtina. Česká republika.
  Hasoň, Stanislav (203 Česká republika) -- Pivoňková, Hana (203 Česká republika) -- Vetterl, Vladimír (203 Česká republika, garant) -- Fojta, Miroslav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: TRIPLET REPEAT EXPANSION; OSMIUM-TETROXIDE COMPLEXES; ELECTROCHEMICAL DETECTION; NUCLEIC-ACIDS; VOLTAMMETRIC DETERMINATION; CARBON ELECTRODES; HYBRIDIZATION; AMALGAM; OLIGODEOXYNUCLEOTIDES; MICROANALYSIS
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc., učo 1954. Změněno: 30. 6. 2008 15:50.
 2. 2007

 3. ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 197 s. EDIS, ediční řada disertačních prací FSS MU, sv.1. ISBN 978-80-210-4376-3.
  Název anglicky: Media integration of the nation in the age of globalization
  RIV/00216224:14230/07:00022747 Odborná kniha. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Štětka, Václav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: national integration; mass media; globalization; nationalism; hybridization
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 26. 5. 2009 14:25.
 4. ŠTĚTKA, Václav. Od imperialismu ke glokalizaci: paradigmatické proměny a současné trendy ve výzkumu mezinárodní komunikace. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 8-32. ISSN 1801-9978.
  Název anglicky: From Imperialism to Glocalization: Paradigmatic Shifts and Contemporary Trends in the International Communication Research
  RIV/00216224:14230/07:00032447 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Štětka, Václav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: international communication studies; development theory; cultural imperialism; media globalization; reception analysis; glocalization; reverse flow; hybridization
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Václav Štětka, Ph.D., učo 9724. Změněno: 3. 7. 2008 15:08.
 5. 2006

 6. ROTREKLOVÁ, Olga a Petr BUREŠ. Hieracium subgen. Pilosella: Progenies diversity in facultative apomictic and sexual taxa. In 9th International Hieracium Workshop, Trenta (Julian Alps), Slovenia. Ljubljana: Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research, 2006. s. 29-30. ISBN 961-6568-61-2.
  Název česky: Diverzita potomstva apomiktických a sexuálních taxonů z podrodu Pilosella rodu Hieracium.
  RIV/00216224:14310/06:00017150 Stať ve sborníku. Botanika. angličtina. Slovinsko.
  Rotreklová, Olga (203 Česká republika, garant) -- Bureš, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: apomixis; sexuality; hybridization; haploid parthenogenesis; addition hybrid; unreduced gamete; FCSS

  Změnila: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D., učo 1425. Změněno: 9. 9. 2008 08:49.
 7. HUŠKA, Dalibor, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL a René KIZEK. Použití magnetických mikročástic pro transkriptomovou analýzu. In Vyziva zvirat 2006 - PROTEINY. první. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2006. s. 206-209, 400 s. ISBN 80-7157-954-8.
  Název česky: Použití magnetických mikročástic pro transkriptomovou analýzu
  Název anglicky: Using of magnetic micro-beads for analysis of transcriptome
  RIV/00216224:14310/06:00015745 Stať ve sborníku. Elektrochemie. čeština. Česká republika.
  Huška, Dalibor (203 Česká republika) -- Petrlová, Jitka (203 Česká republika) -- Adam, Vojtěch (203 Česká republika) -- Trnková, Libuše (203 Česká republika, garant) -- Havel, Ladislav (203 Česká republika) -- Kizek, René (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: DNA; RNA; hybridization; electrochemical detection; adenine

  Změnila: Ing. Radka Mikelová, Ph.D., učo 176915. Změněno: 29. 6. 2006 15:43.
 8. 2004

 9. SKLÁDAL, Petr, Carla SANTOS RICARDI, Hideko YAMANAKA a Paolo COSTA. Piezoelectric biosensors for real-time monitoring of hybridization and detection of the hepatitis C virus. Journal of Virological Methods. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 117, č. 2, s. 145-151. ISSN 0166-0934.
  Název česky: Piezoelektrický biosensor pro sledování hybridizace v reálném čase a pro stanovení viru hepatitidy C
  Název anglicky: Piezoelectric biosensors for real-time monitoring of hybridization and detection of the hepatitis C virus
  RIV/00216224:14310/04:00010106 Článek v odborném periodiku. Biochemie. angličtina. Česká republika.
  Skládal, Petr (203 Česká republika, garant) -- Santos Ricardi, Carla (76 Brazílie) -- Yamanaka, Hideko (76 Brazílie) -- Costa, Paolo (76 Brazílie)
  Klíčová slova anglicky: Piezoelectric biosesnsor; DNA; Hepatitis C; PCR; Hybridization

  Změnil: prof. RNDr. Petr Skládal, CSc., učo 2202. Změněno: 18. 1. 2005 10:40.
 10. PALEČEK, Emil, Michal MASAŘÍK, René KIZEK, Dirk KUHLMEIER, Jörg HASSMANN a Jürgen SCHÜLEIN. Sensitive electrochemical determination of unlabeled MutS protein and detection of point mutations in DNA. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2004, roč. 76, č. 19, s. 5930-5936. ISSN 0003-2700.
  Název česky: Citlivé elektrochemické stanovení neznačeného proteinu MutS a detekce bodových mutací v DNA
  RIV: Článek v odborném periodiku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Spojené státy.
  Paleček, Emil (203 Česká republika) -- Masařík, Michal (203 Česká republika, garant) -- Kizek, René (203 Česká republika) -- Kuhlmeier, Dirk (276 Německo) -- Hassmann, Jörg (276 Německo) -- Schülein, Jürgen (276 Německo)
  Klíčová slova anglicky: MEDIATED CHARGE-TRANSPORT; MODIFIED ELECTRODES; NUCLEIC-ACIDS; STRIPPING VOLTAMMETRY; BIOACTIVE PEPTIDES; MERCURY-ELECTRODES; CARBON ELECTRODES; MISMATCH REPAIR; SOLID AMALGAMS; HYBRIDIZATION
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D., učo 21142. Změněno: 25. 6. 2009 10:45.
 11. 2002

 12. HAVELKOVÁ, Marie. Genetika pro základní školy - demonstrace videokazety. In BIOLOGICKÉ DNI. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Slovensko, Nitra.: Univerzita Konstantina filozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002. s. 13. Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93. ISBN 80-8050-520-9.
  Název anglicky: Genetics for secondary school - videoprogramme demonstration.

  Klíčová slova anglicky: Genetics; gene; allele; genotype; phenotype; nucleic acid; genetic code; chromosome; sexual and asexual reproduction; hybridization; Mendel`s laws; Mendelian heredity diseases; advances in DNA diagnostics; gene therapy; genetic engineering.

  Změnila: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc., učo 1564. Změněno: 9. 9. 2002 19:26.
Zobrazeno: 2. 10. 2023 07:12