Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. URBÁNEK, Tomáš. Psychologie významu. In Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Bratislava: AV ČR, SAV, 2006. s. 354-358. ISBN 8022409073.
 2. 2005

 3. MAREŠ, Miroslav. Aš-šurta wa ažhizat al-muchábarát fí `amalíja biná' 'd-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005. s. 131-, 20 s. Mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
 4. 2004

 5. POLEDŇOVÁ, Ivana a Karel SKOČOVSKÝ. Intelligence development of younger school age children. In ISSBD 18th Biennial Meeting July 11-15,2004 Ghent Belgium - Programme and Abstracts. Ghent: Ghent University, 2004. s. 319.
 6. 2003

 7. JELÍNEK, Martin, Helena KLIMUSOVÁ a Marek BLATNÝ. Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3-15 let. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 5, s. 392-404. ISSN 0009-062X.
 8. 2002

 9. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Petr KVĚTON. Inteligence dětí a forma rané hospitalizace jako možný faktor jejího ovlivnění. In Vl. Smékal, P. Macek (Eds.), Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister and Principal, 2002. s. 75-97. edice psychologie. ISBN 80-85947-83-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2021 00:56