Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2006

  1. CÍSAŘ, Ondřej. Koncepce mezinárodní spravedlnosti v komparativní perspektivě: realismus, liberalismus a marxismus. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, roč. 13, č. 1, s. 55-76. ISSN 1211-3247.
  2. 2004

  3. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Vlastislav MAN, Irena MARKOVÁ a Václav BÍLÝ. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). / Ilona Schelleová, Karel Schelle a kolektiv. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 592 s. Právo. ISBN 80-86432-65-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 14:44