Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. POLČÁK, Radim. Odpovědnost internetových ISP. In XVII. Karlovarské právnické dny. 2009.
  2. POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP). In XVII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde Praha, 2009. 12 s. ISBN 978-80-7201-770-6.
  3. POLČÁK, Radim. Verantwortlichkeit der Informationsdienstleister (ISP). In XVII. Karlsbader Juristentage. Praha: Linde Praha, 2009. s. 216-230. ISBN 978-80-7201-770-6.
  4. 2007

  5. POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4.
  6. POLČÁK, Radim. Správci on-line světa: Pojem a koncepce odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, roč. 90, č. 5, s. 447-460, 10 s. ISSN 0032-6984.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2022 07:55