Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7. 2016.

  2012

  1. ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6. 2012.

  2009

  1. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. s. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2. 2009.

  2006

  1. ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika. Praha: PedF UK, LVI, č. 4, s. 335-347. ISSN 0031-3815. 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 15:58