Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. PRŮCHA, Petr a Stanislav KADEČKA. Generally towards the Regulation of Sanction Regimes in Administrative Law of the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic (Edited by Mariusz Popławski and Dana Šramková). 1. vydání. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008, s. 66-76. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana a Petr MRKÝVKA. Legal Regulation of Responsibility and Sanctions in the System of Czech Financial Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 406-409. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana a Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 436 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana a Jan NECKÁŘ. Penal Tax Law: Sanctions for the breach of tax regulations in the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 410 - 413. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.

  2007

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Fungování municipálního finančního systému. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 83, 550-553, 9 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana a Pavel SCHREIBER. Theoretical and Practical Aspects of Legal Liability within Czech Tax Legislation. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 89, 599-606, 9 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.

  2004

  1. HANDLAR, Jiří. Několik poznámek ke koncepci odpovědnosti jako sekundárního právního vztahu. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2004, roč. 143, č. 2, s. 169-177. ISSN 0231-6625.
  2. HANDLAR, Jiří. Právní odpovědnost - netradiční zamyšlení nad tradičním pojmem. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2004, roč. 147, č. 11, s. 1041-1065. ISSN 0231-6625.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 7. 2024 14:13