Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. KYNCL, Libor a Michal RADVAN. Legal Sanctions in the Area of the Financial Market. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 421-427. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  2. 2005

  3. POLČÁK, Radim a Martin ŠKOP. Právní vztahy. In Sbírka příkladů z teorie práva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. s. 138-170. ISBN 80-7357-116-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 7. 2022 16:40