Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. BEGANOVIĆ, Velid. ‘God Damn This War’ : Virginia Woolf’s Struggle for Peace between the Wars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
 2. 2015

 3. BEGANOVIĆ, Velid. 'The Passion of My Life' : Virginia Woolf and Her London. In The Literary London Society Annual Conference: London in Love, The Institute of English Studies, University of London, 22.-24. 7. 2015, London. 2015.
 4. 2008

 5. COLLINS, Rita Chalmers. Using Writing Activities with Young EFL Learners. In Proceedings from INternational Conference on ELT in Primary Education. 1. vyd. Bratislava, SL: Comenius University, 2008. s. 1-10, 10 s. ISBN 978-80-89328-21-5.
 6. 2006

 7. KAZLEPKA, Zdeněk a Zuzana ŠEBELOVÁ. Il pittore ha gusto e genio di servirla, ma ancora di farsi onore. Umění, Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2006, LIV, č. 6, s. 252-259. ISSN 0049-5123.
 8. 2004

 9. HOLMAN, Petr a Miroslav BALAŠTÍK. Otokar Březina: Korespondence I, II. Brno: Host - vydavatelství, s. r. o., 2004. 1816 s. ISBN 80-7294-104-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2020 17:38