Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. DOKULIL, Miloš. Smysl "smyslu dějin", aneb též o potřebě "falešného vědomí", ale i o "liberalismu". In T. G. Masaryk ve sporech 1886-1896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2008. s. 31-60, 30 s. ISBN 80-903628-6-9.
 2. 2006

 3. CÍSAŘ, Ondřej. Koncepce mezinárodní spravedlnosti v komparativní perspektivě: realismus, liberalismus a marxismus. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, roč. 13, č. 1, s. 55-76. ISSN 1211-3247.
 4. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006. 201 s. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X.
 5. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Paradigmata mezinárodní politické ekonomie. In KRPEC, Oldřich a Pavel PŠEJA. Mezinárodní politická ekonomie. Brno: IIPS, 2006. s. 21-49, 48 s. ISBN 80-210-4121-8.
 6. 2005

 7. MAREŠ, Miroslav a Pavel PŠEJA. Malé strany liberální orientace. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1667-1679, 11 s. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 8. MARKEL, Martin. Počátky moderní politiky na znojemském venkově. In Ročenka státního okresního archivu ve Znojmě. Znojmo: Státní okresní archiv Znojmo, 2005. s. 80-98, 19 s. ISBN 978-80-86931-29-6.
 9. PŠEJA, Pavel. Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: MPU MU, 2005. 160 s. Studie 36. ISBN 80-210-3837-3.
 10. ŽÍDEK, Libor a Hana ZBOŘILOVÁ. Washingtonský konsenzus v české ekonomické praxi 90. let. Brno: CVKSČE MU, 2005.
 11. 2003

 12. HLOUŠEK, Vít. Klasická liberální teorie demokracie. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 57-83, 27 s. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
 13. CÍSAŘ, Ondřej. Občanský republikanismus a deliberativní demokracie. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003. s. 84-108, 25 s. Sborníky, č. 16. ISBN 8021031956.
 14. 1988

 15. MALÍŘ, Jiří. Zu einigen Entwicklungszügen der tschechischen liberalen Parteien. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1988, roč. 35/1988, s. 49-69. ISSN 0231-7710.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 3. 2019 18:39