Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. DIVIZIA, Paolo. Per un "Iter Brunense". A cinquant'anni dal soggiorno di studio di Paul Oskar Kristeller a Brno. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, 1-2, s. 59-63. ISSN 1803-7402.
 2. 2007

 3. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Barockbibliotheken in Mähren. ed. Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter. In Barocque Ceiling Painting in Central Europe. Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa. Proceedings of the Conference. Praha: Artefactum, Institute of Art History, 2007. s. 89-97. ISBN 80-86890-14-7.
 4. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Barocque Ceiling Painting in Central Europe. Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa. Proceedings of the Conference. ed. Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter. Praha: Artefactum, Institute of Art History, 2007. 324 s. ISBN 80-86890-14-7.
 5. HANOUSKOVÁ, Michaela a Jiří STODOLA. Vysokoškolské knihovny pro zrakově postižené. In Sborník příspěvků z II. národní konference se zahraniční účastí "Vysokoškolské studium bez bariér" a XI. ročníku odborné konference s mezinárodní účastí "Handicap 2007". Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 29-32. ISBN 978-80-7372-314-9.
 6. 2004

 7. LOUDOVÁ, Michaela. CELLA S. PETRI MARTYRIS XVIII - Malířská výzdoba knihovny bývalého františkánského kláštera v Uherském Hradišti. In Slovácko. XLVI. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2004. s. 299-309. ISBN 80-86185-41-9.
 8. 2003

 9. LOUDOVÁ, Michaela. "HORTUS EPISCOPI DEBET ESSE SACRA BIBLIA" Knihovní sály zámku v Kroměříži - příspěvek k ikonografii maleb Josefa Sterna. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. LII, F 47, s. 15-44, 29 s. ISSN 1211-7390.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 05:28