Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SMÉKAL, Vladimír. Křesťanský životní styl. Universum: revue České křesťanské akademie, Praha: Portál, 2008, XVIII, č. 3, s. 24-27. ISSN 0862-8238.
 2. SEKOT, Aleš. Podnětné rokování sociologů o sportu. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 143-144. ISSN 1802-7679.
 3. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Drahoslava HRUBÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Přehled anotací 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. In 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 4. SEKOT, Aleš. Sedentary Lifestyle as a Social Factor Influencing the Epidemic of Obesity. In Sport, Culture and Society: an Account of Views and Perspectives on Social Issues in Continent (and Beyond). Ljubljana: University of Ljubljana, 2008. s. 33-38, 6 s. Sport and Society. ISBN 978-961-6583-70-1.
 5. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Subjektivně vnímané zdraví současných vysokoškoláků a jeho vztah k životnímu stylu. In Psychologie zdraví a kvalita života. Brno: MSD, 2008. s. 24-30, 7 s. ISBN 978-80-7392-074-6.
 6. 2007

 7. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Chronické žilní onemocnění: Rizikové faktory, způsob života a prevence. In Sborník abstrakt XXXII. Flebologické dny. Harrachov: Česká flebologická společnost J.E.Purkyně, 2007. s. 31-31, 1 s.
 8. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Chronické žilní onemocnění: Rizikové faktory, způsob života a prevence. Referátový výběr z dermatovenerologie, Praha: Czechopress Agency s.r.o., 2007, roč. 49, Speciál II, s. 28-32. ISSN 1213-9106.
 9. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Life style and Personality of Czech University Students. In Psychological Science: Research, Theory and Future Directions. Athény: ATINER, 2007. s. 233-248, 16 s. ISBN 978-960-6672-26-2.
 10. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007. s. 51-60, 10 s. ISBN 978-80-969628-4-6.
 11. 2006

 12. GREXA, Ján. Šport a kvalita života, historické paralely. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2006. 8 s. ISBN 80-210-4145-5.
 13. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Životní styl vysokoškolských studentů. In Sborník z konference "Sociálne procesy a osobnosť 2006". Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2006. s. 124 - 131, 425 s. ISBN 978-80-969628-4-6.
 14. 2005

 15. STODŮLKOVÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vliv experimentálního činitele na parametry určující nadváhu. In Sport a kvalita života. MU v Brně, FSpS: Masarykova univerzita v Brně, FSpS, 2005. s. 142-142, 161 s. ISBN 80-210-3863-2.
 16. 2003

 17. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan VANČURA. Čas pro rodinu. Psychologické dny, Trenčín. 2003.
 18. 2002

 19. ŠMAJS, Josef. Práce - téma k zamyšlení. In Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální problém. 1., 2002. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. s. 9-33, 25 s. Edice Psyché 1552. ISBN 80-247-9006-8.
 20. 2000

 21. WINKLER, Jiří. Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. XXXII, č. 2, s. 71-74. ISSN 0008-7335.
 22. NAVRÁTIL, Marek, Ivo ČERMÁK a Marek HOROŠČÁK. Životní styl brněnských skinheads: Metoda 'Focus group'? In Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. I. Boskovice: Albert, 2000. s. 72-86. ISBN 80-85834-96-0.
 23. 1997

 24. HORKÁ, Hana. Ekologickou výchovou ke zdravému životnímu stylu. In Problematika vých.dětí a mlád.ke zdr.způs.života v evr.zem. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 207-209. ISBN 80-210-1654-X.
 25. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Jak se liší kouřící děti od nekuřáků? Hygiena, 1997, roč. 42, č. 4, s. 229-233. ISSN 1210-7840.
 26. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Prevalence rizikových faktorů a poruch reprodukce v různých lokalitách České republiky. Hygiena, 1997, roč. 42, č. 4, s. 197-208. ISSN 1210-7840.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 8. 2020 12:21