Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. BEGANOVIĆ, Velid. 'The Passion of My Life' : Virginia Woolf and Her London. In The Literary London Society Annual Conference: London in Love, The Institute of English Studies, University of London, 22.-24. 7. 2015, London. 2015.
  URL
  RIV/00216224:14210/15:00085470 Prezentace na konferencích. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Velká Británie.
  Beganović, Velid (70 Bosna a Hercegovina, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Virginia Woolf; London; biography; modernism; Good Housekeeping; love; London Scene
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., učo 39970. Změněno: 19. 2. 2018 20:30.
 2. 2005

 3. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. 2005.
  Název česky: Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové.
  Název anglicky: The Circle of the Ring: From the work of sculptor Zdeněk Macháček and artist Marta Taberyová
  RIV/00216224:14310/05:00013209 Uspořádání (zogranizování) výstavy (s/bez krit. katal.). Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Malina, Jaroslav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Zdeněk Macháček; Marta Taberyová; painting; sculpture; love; sexuality

  Změnil: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., učo 2118. Změněno: 28. 4. 2006 16:00.
 4. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 475 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3218-9.
  Název anglicky: Panorama of Biological and Sociocultural Anthropology 21: China from Anthropological Perspective
  RIV/00216224:14310/05:00013210 Odborná kniha. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kolmaš, Josef (203 Česká republika) -- Malina, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: China; ethnic structure; culture; sexuality; love; marriage

  Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 23. 8. 2011 13:31.
 5. 2002

 6. KATRŇÁK, Tomáš. Romantický rozum, racionální cit. Přítomnost. Praha: Martin Jan Stránský, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 27-29. ISSN 1211-3883.
  Název anglicky: Romantic reason, racional sentiment
  RIV/00216224:14230/02:00005615 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Katrňák, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: love; choice;

  Změnil: prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., učo 7150. Změněno: 2. 4. 2002 13:37.
 7. 2001

 8. NAVRÁTIL, Pavel. Sexuální výchova v logoterapeutické perspektivě: výchova k lásce. Scripta bioethica. Brno: Gloria Rosice, 2001, roč. 1, č. 2, s. 16-23. ISSN 1213-2977.
  Název anglicky: Sexual Education in Perspective of Logotherapy: Education for Love
  RIV/00216224:14230/01:00004366 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: logotherapy; educatin; love

  Změnil: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Změněno: 22. 8. 2001 12:41.
 9. 1999

 10. NĚMEC, Robert. Konečně někdo vzdoruje heslům. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 14.5.1999, 2 s.
  Plné znění článku.
  Změnil: Mgr. Robert Němec, učo 21824. Změněno: 30. 3. 2000 11:27.
 11. PAVELKA, Jiří. Sex, manželství a láska v antické a středověké literatuře. Příspěvek k paradigmatu intimity evropského kulturního okruhu. In Chocholáč, Bronislav - Jan, Libor - Knoz, Tomáš, ed.: Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 1999. s. 209-234. ISBN 80-902304-6-6.
  Název anglicky: Sex, Marriage, and Love in Classical and Medieval Literature. A Contribution to the Intimacy Paradigm of the European Cultural Region.
  RIV: Stať ve sborníku. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Pavelka, Jiří (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: sex; marriage; love; Classical and Medieval literature; intimacy

  Změnil: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc., učo 1273. Změněno: 5. 3. 2009 13:17.
Zobrazeno: 24. 9. 2023 15:53