Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. Electronic Journal of Mathematics and Technology. 2008, roč. 2, č. 3, s. 281-290. ISSN 1933-2823.
 2. HŘEBÍČEK, Jiří a Martin ŘEZÁČ. E-learning system for Modelling and Simulation: Maple and MapleSim. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 17-24. ISBN 978-80-210-4613-9.
 3. KURÁŇOVÁ, Silvie. Geometrické aplikace diferenciálních rovnic. In XXVI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, 2008. s. -, 10 s. ISBN 978-80-7231-511-6.
 4. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu. Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, 2008, roč. 18, 1-2, s. 76-92, 16 s. ISSN 1211-6661.
 5. HŘEBÍČEK, Jiří. Mathematical Modelling with Maple and MapleSim. In Proceedings of 7th International Conference APLIMAT 2008. Bratislava: FME STU Bratislava, 2008. s. 839-852, 13 s. ISBN 978-80-89313-03-7.
 6. HŘEBÍČEK, Jiří a Martin ŘEZÁČ. Modelling with Maple and MapleSim. In 22nd European Conference on Modelling nad Simulation ECMS 2008 Proceedings. Dudweiler, Germany: Digitaldruck Pirrot GmbH, 2008. s. 60-66. ISBN 978-0-9553018-5-8.
 7. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných. In Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vydání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2008. s. 243-246. ISBN 978-80-86843-22-3.
 8. ŘEZÁČ, Martin. Novinky v Maple 12. In sborník 7. matematického workshopu. Brno: FAST v Brně, 2008. 7 s. ISBN 978-80-214-3727-2.
 9. URBÁNEK, Jaroslav. Solving problems in the environmental distribution models using modern IT. In 5. letní škola aplikované informatiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 137-145. ISBN 978-80-210-4774-7.
 10. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL). UK: InderScience Publishers, 2008, roč. 18, 5/6, s. 657-665. ISSN 1560-4624.
 11. ŘEZÁČ, Martin. The Mathworks ukončí prodej knihoven Symbolic toolbox. AUTOMA. Praha: FCC Public, s.r.o., 2008, roč. 8-9, č. 1, s. 34-35. ISSN 1210-9592.
 12. HŘEBÍČEK, Jiří a Zuzana CHVÁTALOVÁ. Zvyšování výkonnosti podniku užitím systému Maple. In REQUEST '08. Sborník konference CQR. Brno: VUT v Brně, FSI, Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, 2008. s. 78-86. ISBN 978-80-214-3774-6.
 13. 2007

 14. ŠROT, Karel. Classical billiards and its simulation in Maple. In VIII. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 2007. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2007. s. 865-870. ISBN 978-80-8094-106-2.
 15. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Galerie interaktivní grafiky pro podporu výuky matematické analýzy. In Sborník příspěvků 3. konference Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 193-198. ISBN 978-80-7394-048-5.
 16. KŘÍŽ, Pavel. Interactive access to and internet presentation of work made in Maple. In Aplimat 2007 - Part III. 6th International conference. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. s. 373-378. ISBN 978-80-969562-6-5.
 17. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech. In Technologie pro e-vzdělávání. 1. vydání. Praha: ČVUT FEL Praha, 2007. s. 31-38. ISBN 978-80-01-03756-0.
 18. KURÁŇOVÁ, Silvie. Izogonální a ortogonální trajektorie s programem Maple. Univ. S. Boh. Dept. of Mathematics Report Series. Jihočeská univerzita v Českých Budějovic, 2007, roč. 15/2007, č. 1, s. 58-63. ISSN 1214-4681.
 19. KURÁŇOVÁ, Silvie. Izogonální a ortogonální trajektorie s programem Maple. In Sborník příspěvků 3. konference ve Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 148-153. ISBN 978-80-7394-048-5.
 20. KŘÍŽ, Pavel. Maple jako asistent při výuce matematiky. In Sborník příspěvků 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7394-048-5.
 21. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Maple, JavaViewLib a JavaView - nástroje k tvorbě, exportu a prezentaci interaktivní 3D grafiky. In 6. matematický workshop. první. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2007. s. 101-102. ISBN 80-214-2741-8.
 22. POSPÍŠILOVÁ, Lenka. Maplety v diferenciální geometrii křivek a ploch. In Sborník příspěvků 27. konference o geometrii a počítačové grafice. Brno: VUT Brno, 2007. s. 169-174. ISBN 978-80-85763-41-6.
 23. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5.
 24. 2006

 25. HŘEBÍČEK, Jiří a Michal HEJČ. Current Trends in Environmental Modelling with Uncertainties. In Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2006. s. 90-99. ISBN 80-7355-070-9.
 26. HŘEBÍČEK, Jiří a Michal HEJČ. Environmental Modelling with Uncertainty. In 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection. Managing Environmental Knowledge. Austria: Shaker Verlag, 2006. s. 215-222, 6 s. ISBN 3-8322-5321-1.
 27. HŘEBÍČEK, Jiří a Michal ŠKRDLA. Matematické modelování s využitím Maple. In Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ. Matematika v inženýrském vzdělávání. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. s. 95-100. ISBN 80-7318-450-8.
 28. HŘEBÍČEK, Jiří a Vladimír ŽÁK. Matematický systém Maple. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: ÚVT MU, 2006, XVII, č. 2, s. 11-15. ISSN 1212-0901.
 29. HŘEBÍČEK, Jiří a Vladimír ŽÁK. Možnosti systému Maple v geometrii. In Proceedings of Symposium on Computer Geometry - SCG 2006. Bratislava: Vydavatelstvo STU Bratislava, 2006. s. 59-63. ISBN 80-227-2489-0.
 30. HŘEBÍČEK, Jiří, Walter GANDER, Stanislav BARTOŇ a Michal ŠKRDLA. New Maple solution of the generalized Leibniz problem. In Maple Conference 2006. Waterloo, Ontario, Kanada: Maplesoft, 2006. s. 120-128. ISBN 1-897310-13-7.
 31. HŘEBÍČEK, Jiří a Vladimír ŽÁK. Nové možnosti systému Maple 10 ve výuce. In Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ. Matematika v inženýrském vzdělávání. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. s. 227-273. ISBN 80-7318-450-8.
 32. HŘEBÍČEK, Jiří a Vladimír ŽÁK. Statistics in MAPLE Software. In 8. národní statistická konference Statistické dny v Brně. Brno: VUT FSI Brno, 2006. s. 9-17. ISBN 80-214-3214-4.
 33. 2005

 34. HŘEBÍČEK, Jiří a Jan PEŠL. Dealing with estimated parameters in the environmental models. In ITEE 2005 Second International ICSC Symposium on Information Technologies in Environment Engineering. první. Magdeburg: Otto von Guericke University, 2005. s. 655-664. ISBN 3-8322-4362-3.
 35. HŘEBÍČEK, Jiří a Jan KOHOUT. Epidemiology forecasting with Maple - a SARS study. In Proceedings of Maple Conference 2005. Waterloo, Canada: Maplesoft, 2005. s. 56-65. ISBN 1-894511-8.
 36. ŠROT, Karel. Fourierovy řady s programem Maple. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 57 s.
 37. ŠROT, Karel. Fourierovy řady s programem Maple. In 4th International Conference Aplimat. Bratislava: Department of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2005. s. 371--376. ISBN 80-969264-1-1.
 38. GANDER, Walter a Jiří HŘEBÍČEK. Rešenie zadač v naučnych vyčislenijach s primeneniem Maple i MATLAB. čtvrté. Minsk: Vassamedia, 2005. 520 s. Škola&Obučenije. ISBN 985-6642-06-X.
 39. HŘEBÍČEK, Jiří a Jan KOHOUT. Využití e-learningových nástrojů MAPLE při výuce matematického modelování. In Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2005. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 53-58. ISBN 80-210-3699-0.
 40. 2004

 41. PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple. In 3rd International Conference Aplimat. Bratislava: Department of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. s. 789-792. ISBN 80-227-1995-1.
 42. GANDER, Walter a Jiří HŘEBÍČEK. Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. čtvrté. Heidelberg: Springer, 2004. 476 s. Mathematics. ISBN 3-540-21127-6.
 43. 2003

 44. POSPÍŠIL, Zdeněk. Matematické modely v biologii s programem Maple. In XXI mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstrakt a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu. Vyškov: VVŠ-PV ve Vyškově, FESL, 2003. s. 1-9. ISBN 80-7231-105-0.
 45. 2002

 46. DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH a Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 2, Nekonečné řady. prvni. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 453 s. Matematická analýza s programem Maple, 2. ISBN 80-210-3005-4.
 47. HŘEBÍČEK, Jiří a Tomáš PITNER. Modeling Social Processes. In Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 3. Corrected Second Printing. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, 2002. s. 353-370. Solving Problems in Scientific Computing... ISBN 3-540-61793-0.
 48. GANDER, Walter a Jiří HŘEBÍČEK. Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 3. vyd. Berlin: Springer, 2002. 412 s. ISBN 3-540-61793-0.
 49. 2000

 50. PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. CD-ROM Matematická analýza s programem Maple: 1. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 2000, X., č. 5, s. 12-13. ISSN 1212-0901.
 51. PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple. In Pedagogický software 2000. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2000. s. 7. ISBN 80-85645-40-8.
 52. 1999

 53. PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. prvni. Brno: Masarykova Universita, 1999. 80 s. ISBN 80-210-2203-5.
 54. PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. prvni. Brno: Masarykova Universita, 1999. 80 s. ISBN 80-210-2203-5.
 55. HŘEBÍČEK, Jiří a Tomáš PITNER. Modeling Social Processes. In Solving Problems in Scientific Computing Using MAPLE and Matlab. 1. vyd. Beijing, China: Higher Education Press, Beijing, 1999. s. 293-299. ISBN 7-04-006935-0.
 56. 1998

 57. PLCH, Roman. Export Mapleovských zápisníků do TeXu. Zpravodaj CSTUG. Brno: CSTUG, 1998, roč. 8, 3-4, s. 138-144. ISSN 1211-6661.
 58. PLCH, Roman. Limita funkce dvou proměnných s programem Maple V. In Počítačem podporovaná výuka matematiky a příprava didaktického experimentu. 1. vydání. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998. s. 79-96. ISBN 80-7020-040-5.
 59. 1997

 60. HŘEBÍČEK, Jiří a Tomáš PITNER. Modeling Social Processes. In Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 3. vyd. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 1997. s. 381-387. ISBN 3-540-61793-0.
 61. PLCH, Roman. O jednom využití počítače ve výuce matematické analýzy : Lokální extrémy funkcí dvou proměnných. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 42, č. 1, s. 24-34. ISSN 0032-2423.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 1. 2023 16:53