Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. SOJKA, Petr, Michal RŮŽIČKA a Vít NOVOTNÝ. MIaS: Math-Aware Retrieval in Digital Mathematical Libraries. In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '18). Torino, Italy: Association for Computing Machinery, 2018. s. 1923-1926, 4 s. ISBN 978-1-4503-6014-2. doi:10.1145/3269206.3269233.
 2. 2013

 3. KUCBEL, Maroš. Normative Textual Representation of Mathematical Formulae. Sojka, Petr (školitel diplomové práce). Brno, 63 s. 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 50 s.
 4. 2011

 5. RŮŽIČKA, Michal a Petr SOJKA. Scientific Journal Processing System with the Capability of Exporting to a Digital Library using MathML. 2011.
 6. 2010

 7. SOJKA, Petr a Radim HATLAPATKA. Document Engineering for a Digital Library: PDF recompression using JBIG2 and other optimization of PDF documents. In Proceedings of DocEng 2010 conference. Manchester, UK: ACM, 2010. s. 3-12, 10 s. ISBN 978-1-4503-0231-9. doi:10.1145/1860559.1860563.
 8. LÍŠKA, Martin. Vyhledávání v matematickém textu. Petr Sojka (školitel bakalářské práce). Brno: Masarykova univerzita, 2010. 35 s.
 9. 2009

 10. SOJKA, Petr, Jiří RÁKOSNÍK, Miroslav BARTOŠEK, Martin LHOTÁK a Jiří VESELÝ. Czech Digital Mathematics Library -- DML-CZ. 2009.
 11. 2008

 12. SOJKA, Petr. Mathematical Document Representation and Processing. In invited talk at Tsukuba University, Japan. 2008.
 13. SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Publikování z jednoho zdroje v odlišných formátech pro různá výstupní zařízení. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 2008, roč. 18, č. 3, s. 116--129. ISSN 1211-6661.
 14. SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Single-source publishing in multiple formats for different output devices. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 2008, roč. 29, č. 1, s. 118-124. ISSN 0896-3207.
 15. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), UK: InderScience Publishers, 2008, roč. 18, 5/6, s. 657-665. ISSN 1560-4624.
 16. 2007

 17. SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Single-source publishing in multiple formats for different output devices. In Proceedings of EuroBachoTeX conference. první. Bachotek: Polish TeX Users Group GUST and Czechoslovak TeX Users Group CSTUG, 2007. s. 125-131, 7 s. ISBN 83-910954-3-6.
 18. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5.
 19. 2006

 20. SOJKA, Petr. Workflow in the Digital Mathematics Library Project. In Znalosti 2006, sborník příspěvků. první. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 243-247, 4 s. ISBN 80-248-1001-8.
 21. 2005

 22. SOJKA, Petr. From Scanned Image to Knowledge Sharing. In Proceedings of I-KNOW'05. Graz, Austria: Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co., 2005. s. 664-672, 9 s. ISSN 0948-6968.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 10. 2019 07:30