Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 s. ISBN 978-80-210-6476-8.
 2. 2009

 3. MACEK, Jakub. Nová média a problém elitních public. In Sympózium "Nástroje interpretace /novo/mediálního díla". 2009.
 4. 2008

 5. MACEK, Jakub a Irena REIFOVÁ. Mediální studia: když je mlčení vidět. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. 2008, roč. 3, č. 1, s. 118-119. ISSN 1801-9978.
 6. 2007

 7. MACEK, Jakub. Mediální studia 2.0? Media Studies 2.0? Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 3, s. 308-316, 8 s. ISSN 1801-9978.
 8. ČUŘÍK, Jaroslav. Nové pojetí studentských praxí - krok správným směrem. In Vědecká konference s mezinárodní účastí Perspektíva z retrospektívy. 2007.
 9. MACEK, Jakub. Stuart Hall - fragmentární, organický, kritický. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 1, s. 77-78. ISSN 1801-9978.
 10. BURGR, Rudolf. 10 let Fakulty sociálních studií v Brně - 10 let samostatné katedry mediálních studií a žurnalistiky. In Vědecká konference s mezinárodní účastí Perspektíva z retrospektívy. 2007.
 11. 2004

 12. VOLEK, Jaromír a Pavlína BINKOVÁ. Média a realita. Brno: Masarykova universita v Brně, 2004. 298 s. Média, kultura, komunikace sv.6. ISBN 80-210-3308-8.
 13. 2003

 14. VOLEK, Jaromír. Mediální studia mezi kritikou ideologie a kritikou informace. In Média a realita. 1:. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. s. 11-34. Média a komunikace, 6. ISBN 80-210-3308-8. doi:10.13140/RG.2.1.2403.7209.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 6. 2021 20:55