Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. VOTAVA, Miroslav. Co čeká lékařskou mikrobiologii za 20 let? Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 56, č. 1, s. 20-22. ISSN 1210-7913.
  Název anglicky: What are the Prospects for Medical Microbiology in the Next 20 Years?
  RIV/00216224:14110/07:00032934 Článek v odborném periodiku. Mikrobiologie, virologie. čeština. Česká republika.
  Votava, Miroslav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: medical microbiology; future; molecular biology; conventional methods
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., učo 5. Změněno: 25. 6. 2009 10:24.
 2. VOTAVA, Miroslav, Zdeněk BROUKAL a Jiří VANĚK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. 1. vyd. Brno: Neptun, 2007. 567 s. ISBN 978-80-86850-03-0.
  Název anglicky: Medical Microbiology for Dental Practitioners

  Klíčová slova anglicky: medical microbiology; bacteriology; mycology; virology; parasitology; oral microbiology
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., učo 5. Změněno: 23. 1. 2008 06:51.
 3. HOLÁ, Veronika, Filip RŮŽIČKA, Miroslav VOTAVA a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie ve výuce studijního směru Zubní lékařství na LF MU. In Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. 48. vyd. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2007. s. 298-609. ISBN 0009-0646.
  Název anglicky: Medical microbiology in dentistry
  Mikrobiologie, virologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Medical microbiology; education; dentistry

  Změnil: prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., učo 1100. Změněno: 28. 1. 2008 10:23.
 4. 2006

 5. PANTŮČEK, Roman, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Martina PETERKOVÁ, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Characterization of bacteriophage integrase gene families in Staphylococcus aureus phages of the International Typing Set. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre, 2006. s. 103.
  URL
  Název česky: Charakterizace genů pro bakteriofágové integrázy u fágů mezinárodní řady pro Staphylococcus aureus
  RIV/00216224:14310/06:00021700 Stať ve sborníku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Nizozemsko.
  Pantůček, Roman (203 Česká republika, garant) -- Růžičková, Vladislava (203 Česká republika) -- Peterková, Martina (203 Česká republika) -- Petráš, Petr (203 Česká republika) -- Doškař, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Staphylococcus aureus; medical microbiology; molecular diagnostics
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., učo 842. Změněno: 31. 10. 2008 15:02.
 6. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Jiří VOLLER, Mária PEKAROVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Molecular diagnostics and characterization of exfoliative toxin A, B and D producing strains of Staphylococcus aureus isolated in the Czech Republic. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre, 2006. s. 119.
  URL
  Název česky: Molecular diagnostics and characterization of exfoliative toxin A, B and D producing strains of Staphylococcus aureus isolated in the Czech Republic
  RIV/00216224:14310/06:00017152 Stať ve sborníku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Nizozemsko.
  Růžičková, Vladislava (203 Česká republika, garant) -- Pantůček, Roman (203 Česká republika) -- Petráš, Petr (203 Česká republika) -- Voller, Jiří (203 Česká republika) -- Pekarová, Mária (203 Česká republika) -- Doškař, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Staphylococcus aureus; medical microbiology; molecular diagnostics
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., učo 842. Změněno: 31. 10. 2008 15:02.
 7. PETRÁŠ, Petr, Ivana MACHOVÁ, Roman PANTŮČEK, Monika MAREJKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic in 2004 - 2006. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre, 2006. s. 225.
  URL
  Název česky: Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic in 2004 - 2006
  RIV/00216224:14310/06:00017153 Stať ve sborníku. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Nizozemsko.
  Petráš, Petr (203 Česká republika) -- Machová, Ivana (203 Česká republika) -- Pantůček, Roman (203 Česká republika, garant) -- Marejková, Monika (703 Slovensko) -- Růžičková, Vladislava (203 Česká republika) -- Doškař, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Staphylococcus aureus; medical microbiology; molecular diagnostics; PVL
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., učo 842. Změněno: 31. 10. 2008 15:02.
 8. DOŠKAŘ, Jiří, Luděk EYER, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Lenka HERNYCHOVÁ a Jan PREISLER. Proteomic characterization of the polyvalent staphylophage 812. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. 2006.
  URL
  Název česky: Proteomic characterization of the polyvalent staphylophage 812
  RIV/00216224:14310/06:00015836 Konferenční abstrakt. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Nizozemsko.
  Doškař, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Eyer, Luděk (203 Česká republika) -- Pantůček, Roman (203 Česká republika) -- Růžičková, Vladislava (203 Česká republika) -- Konečná, Hana (203 Česká republika) -- Zdráhal, Zbyněk (203 Česká republika) -- Hernychová, Lenka (203 Česká republika) -- Preisler, Jan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Staphylococcus aureus; medical microbiology; molecular diagnostics; phage therapy; proteomics
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., učo 45329. Změněno: 8. 4. 2010 10:15.
 9. 2004

 10. VOTAVA, Miroslav, Monika HEROLDOVÁ, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3.
  Název anglicky: Medical microbiology - protocoles to practical sessions

  Klíčová slova anglicky: medical microbiology; practical sessions

  Změnil: MUDr. Ondřej Zahradníček, učo 1671. Změněno: 5. 3. 2004 11:46.
 11. 2003

 12. VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.
  Název anglicky: Medical microbiology special

  Klíčová slova anglicky: Medical microbiology; Special medical microbiology

  Změnila: Ing. Veronika Holá, Ph.D., učo 77354. Změněno: 11. 5. 2004 14:25.
  Přír. čísla: 3145319128, 3145319543, 3145320218
 13. 2001

 14. VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2.
  Název anglicky: General Medical Microbiology.

  Klíčová slova anglicky: Medical microbiology; general - basic features of bacteria - microbes and macroorganism - innate immunity - acquired immunity - pathogenicity and virulence - microbes and environment - sterilization and disinfection - antimicrobial substances - artificial immunization - microbiological examinations - fundamentals of clinical microbiology

  Změnil: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., učo 5. Změněno: 20. 2. 2002 11:56.
  Přír. čísla: 3145312837, 3145312838, 3145320221
 15. 1998

 16. SEDLÁČEK, Ivo. Vztah taxonomie baktérií a diagnostiky v lékařské mikrobiologii. Remedia - Klinická mikrobiologie. Praha: Panax, 1998, roč. 2, č. 10, s. 361-363. ISSN 1211-7684.
  Název anglicky: Relationship between bacterial taxonomy and diagnostics at medical microbiology
  RIV: Článek v odborném periodiku. Mikrobiologie, virologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: taxonomy; medical microbiology

  Změnil: prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc., učo 866. Změněno: 18. 6. 1999 16:10.
Zobrazeno: 11. 8. 2022 14:43