Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. RACLAVSKÝ, Jiří. Projikování a abstraktní vs. konkrétní individua. Studia Neoaristotelica :časopis pro analytickou scholastiku, České Budějovice: Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Katedra filosofie a religionistiky, 2009, roč. 6, č. 2, s. 234-246. ISSN 1214-8407.
  2. 2007

  3. ŠÍP, Radim. John Dewey's Tentative Metaphysics: The Occidental Underground. AMERICANA - E-Journal of American Studies in Hungary, Szeged, 2007, III., č. 2, s. 224-233. ISSN 1787-4637.
  4. 2002

  5. HORÁK, Petr. Filosofický radikalismus. Dürrenmattovské etudy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 79-100. ISSN 0231-7664.
  6. FILIP, David. Možné světy v logickém diskursu. Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2002, roč. 50, č. 2, s. 207-227. ISSN 0015-1831.
  7. 1998

  8. DOKULIL, Miloš. Intence a její osud, aneb směřování Descartesovy metafyziky. Edited by Alena Sobotková. In Filosofické dílo René Descartesa. Vyd. 1. Praha: Filosofia, Nakl. Fil. ústavu AV ČR, 1998. s. 79-96. ISBN 80-7007-114-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 3. 2019 01:59