Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. DOKULIL, Miloš. May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically? In Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008. s. 57-70, 14 s. ISBN 978-80-7007-268-4.
  2. 2007

  3. DOKULIL, Miloš. Mysl autentická, anebo "jen" neurálně odvozená (a epifenomenalistická)? In Kognice 2006. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. s. 48-54, 7 s. ISBN 80-86174-10-7.
  4. 2006

  5. SMÉKAL, Vladimír. Má se psychologie zabývat duší? In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 47-53. ISBN 80-86633-58-6.
  6. 2002

  7. RACLAVSKÝ, Jiří. Mysl a počítače. Universitas, Brno: MU, 2002, roč. 35, č. 1, s. 7-11. ISSN 1212-8139.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 3. 2019 13:54