EN

Mysl autentická, anebo "jen" neurálně odvozená (a epifenomenalistická)?

DOKULIL, Miloš. Mysl autentická, anebo "jen" neurálně odvozená (a epifenomenalistická)? In Kognice 2006. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. s. 48-54, 7 s. ISBN 80-86174-10-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mysl autentická, anebo "jen" neurálně odvozená (a epifenomenalistická)?
Název česky Mysl autentická, anebo "jen" neurálně odvozená (a epifenomenalistická)?
Název anglicky Mind, as Authetic, or "Only" Neurally Deduced (and Epiphenomenalistic)?
Autoři DOKULIL, Miloš.
Vydání 1. vyd. Praha, Kognice 2006, od s. 48-54, 7 s. 2007.
Nakladatel Psychologický ústav AV ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 80-86174-10-7
Klíčová slova anglicky mind; Cartesian Theatre; physicalism; interactionism; epiphenomenalism; Identity Theory; supervenience; emergence; anomalous monism; AI; brain plasticity; reduction (to a physiological substrate); readiness potential; boundary (between brain and a non-biological installation); free will; sense of life
Štítky AI, anomalous monism, brain plasticity, Cartesian Theatre, emergence, epiphenomenalism, free will, Identity Theory, interactionism, mind, physicalism, readiness potential, sense of life, supervenience
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 02:27.
Anotace
Příspěvek má pět částí; pro tisk byl redukován na minimum. Hranaté závorky naznačují větší krácení. Nejdříve si text všímá přímo jazykového a historicky daného podhoubí vytčené problematiky. Nato eviduje základní řešení, s vytčením zastřeného dualismu i u "monisticky" deklarovaných "-ismů". Ve třetí části poukazuje na některé sugestivní (a matoucí) souvislosti provázející představy o duševnu. Následně se zabývá neurologickými inspiracemi; s poukazem na plasticitu mozku, problematizované předpoklady pro svobodnou vůli a zcela nové zkušenosti s rozhraním mezi biologickými a technologickými prostředky lidské aktivity. V závěru se konstatuje, že sice svým "duševnem" přesahujeme horizont materiálního světa, přesto ale nedokážeme subjektivní zkušenost sebe-vědomí vyložit jinak než redukcí na fyziologické procesy, a tedy neadekvátně.
Anotace anglicky
This contribution contains five parts and has been substantially reduced for this printing. First, the text touches the linguistic and historical back-ground of the subject area. An overview follows, showing a disguised dualism even in monistically declared "-isms". The third part shows some suggestive (and confusing) associations accompanying ideas about our psyche. Then some neurological inspirations have been mentioned, together with the hinting at a certain brain plasticity, prerequisites for a free will, and experiences with the boundary between biological and technological means of human activity. Finally, our "mentality" goes over the horizon of the material world, but we have still been explaining our subjective experience of self-consciousness no better than by reducing it to physiological processes, i.e., not adequately.
VytisknoutZobrazeno: 19. 2. 2019 14:34

Další aplikace