Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. DOKULIL, Miloš. May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically? In Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008. s. 57-70, 14 s. ISBN 978-80-7007-268-4.
  Název česky: Mohou být Goedelovy myšlenky uchopeny filosoficky?
  Název anglicky: May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically?
  Filosofie a náboženství. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: philosophy; theology; mind; soul; readiness potential; Baptised Lutheran; hypostatized "spirit"; consciousness; existence after death
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 01:59.
 2. 2007

 3. DOKULIL, Miloš. Mysl autentická, anebo "jen" neurálně odvozená (a epifenomenalistická)? In Kognice 2006. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. s. 48-54, 7 s. ISBN 80-86174-10-7.
  Název česky: Mysl autentická, anebo "jen" neurálně odvozená (a epifenomenalistická)?
  Název anglicky: Mind, as Authetic, or "Only" Neurally Deduced (and Epiphenomenalistic)?
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: mind; Cartesian Theatre; physicalism; interactionism; epiphenomenalism; Identity Theory; supervenience; emergence; anomalous monism; AI; brain plasticity; reduction (to a physiological substrate); readiness potential; boundary (between brain and a non-biological installation); free will; sense of life
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 02:27.
 4. 2006

 5. SMÉKAL, Vladimír. Má se psychologie zabývat duší? In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 47-53. ISBN 80-86633-58-6.
  Název anglicky: Shall psychology study soul?
  RIV/00216224:14230/06:00018786 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Smékal, Vladimír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: psychology; soul; mind; conscioussness; neurophysiological conception; functions of soul
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., učo 668. Změněno: 14. 1. 2008 14:00.
 6. 2002

 7. RACLAVSKÝ, Jiří. Mysl a počítače. Universitas, Brno: MU, 2002, roč. 35, č. 1, s. 7-11. ISSN 1212-8139.
  Název anglicky: Mind and Computers
  RIV/00216224:14210/02:00030473 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Raclavský, Jiří (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: mind; brain; artificial intelligence
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D., učo 7593. Změněno: 29. 6. 2009 15:17.
Zobrazeno: 22. 4. 2019 23:03