Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Dalibor VŠIANSKÝ a Antonín PŘICHYSTAL. Evolution of Mg/Ca and Sr/Ca ratios during the experimental dissolution of limestone. Chemical Geology. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 523, SEP 30 2019, s. 107-120. ISSN 0009-2541. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemgeo.2019.05.040.

  2018

  1. PRACNÝ, Pavel a Jiří FAIMON. Geochemický model vzniku jeskynních skapových vod. In Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič. GEOCHÉMIA 2018, Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2018, s. 111-113. ISBN 978-80-8174-036-7.

  2017

  1. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Dalibor VŠIANSKÝ a Ludvík KABELKA. Evolution of Mg/Ca Ratios During Limestone Dissolution Under Epikarstic Conditions. Aquatic Geochemistry. New York: Springer, 2017, roč. 23, č. 2, s. 119-139. ISSN 1380-6165. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10498-017-9313-y.

  2016

  1. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Ludvík KABELKA a Jiří HEBELKA. Variations of carbon dioxide in the air and dripwaters of Punkva Caves (Moravian Karst, Czech Republic). Carbonates and Evaporites. Springer, 2016, roč. 31, č. 4, s. 375-386. ISSN 0891-2556. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13146-015-0259-0.

  2012

  1. KOMPRDA, Jiří, Klára KOMPRDOVÁ a Milan SÁŇKA. Predictive spatial modelling of persistent organic polutant concentrations. In Christos H Skiadas. SMTDA & DEMOGRAPHICS 2012. Chania (Crete), 2012, s. 56-57.

  2009

  1. KOMPRDA, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Alice DVORSKÁ, Martin SCHERINGER, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Application of an unsteady state environmental distribution model to a decadal time series of PAH concentrations in Central Europe. Journal of Environmental Monitoring. UK: Royal Society of Chemistry, 2009, roč. 11/2009, č. 2, s. 269-276. ISSN 1464-0325.

  2008

  1. ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Zuzana KUČEROVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Daniel FRANTA, Vratislav PEŘINA a Anna MACKOVÁ. Composition and functional properties of organosilicon plasma polymers from hexamethyldisiloxane and octamethylcyclotetrasiloxane. In ORGANIC/INORGANIC HYBRID MATERIALS - 2007. WARRENDALE: MATERIALS RESEARCH SOCIETY, 2008, s. 159-164. ISBN 978-1-55899-967-1.
  2. HAVLIŠ, Jan a Mathias MANN. In-gel digestion for mass spectrometric characterization of proteins and proteomes. Nature Protocols. U.S.A.: Nature Publishing Group, 2008, roč. 1, č. 6, s. 2856-2860. ISSN 1745-2473.
  3. FAIMON, Jiří a Martin BLECHA. Interaction of Freshly Precipitated Silica Gel with Aqueous Silicic Acid Solutions under Ambient and Near Neutral pH-conditions: A Detailed Analysis of Linear Rate Law. Aquatic Geochemistry. Netherlands: Springer Netherlands, 2008, roč. 14, č. 1, s. 1-40. ISSN 1380-6165.
  4. ZÍTKOVÁ, Jitka. Několik poznámek ke struktuře obsahu literární výchovy na základní škole. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace jako klíč k dětem a mládeži. Ostrava: PdF OU, 2008, s. 84-89. ISBN 978-80-7368-492-1.
  5. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. Od anticipace k modelování. Vědecké metody a literatura. In Literatura a filozofie (Zdeněk Mathauser). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, s. 155–162. ISBN 978-80-210-4546-0.
  6. CIBÁKOVÁ, Viera, Ivan MALÝ a KOL. Tvorba efektívneho modelu verejnej správy po zavedení eura. 1. vyd. Bratislava: VŠEMvs, 2008, 173 s. IGP 5/07-GA 2008. ISBN 978-80-89143-72-6.
  7. CIBÁKOVÁ, Viera, Ivan MALÝ a KOL. Tvorba efektívneho modelu verejnej správy po zavedení eura. 1. vyd. Bratislava: VŠEMvs, 2008, 173 s. IGP 5/07-GA 2008. ISBN 978-80-89143-72-6.

  2007

  1. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Developmnet of model of market orientation. In Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Brno University of Technology, 2007, s. 38-46. ISBN 978-80-7204-532-7.
  2. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. Le jeu d’autostop de Milan Kundera analysé comme un modèle de la métamorphose ? In Littératures francophones et philosophies (colloque à Paris). 2007.
  3. MAŇÁK, Josef. Modelování kurikula. Orbis scholae. Praha: UK, 2007, roč. 1, č. 1, s. 40-53. ISSN 1802-4637.
  4. BORÁK, L., Sonia BARTÁKOVÁ a Zdeněk FLORIÁN. Tvorba modelu materiálu periodontia pro výpočtové modelování. In IX. Brněnské implantologické a dentální dny. 2007. ISBN 978-80-210-4466-1.

  2006

  1. ČAPEK, Jan. Matematické modely a matematizace v ekonomii. In MEKON 2006. první vydání. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2006, s. 24-29. ISBN 80-248-1013-1.
  2. ŠIMURDA, Jiří a Milena ŠIMURDOVÁ. Modelling of block of cardiac transient outward current in open channel state. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2006, s. 327-329. ISBN 80-214-3152-0.
  3. STEHLÍK, Antonín a Tomáš VIKTOŘÍK. Uplatnění binomických modelů. In Vývojové tendence podniků II. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 571-587, 16 s. ISBN 80-210-4133-1.
  4. STEHLÍK, Antonín a Tomáš VIKTOŘÍK. Uplatnění binomických modelů při ekonomickém hodnocení podnikových investic. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 199 - 211, 12 s. ISBN 8021040890.

  2005

  1. PEJCHA, Ondřej, David MOTL, Miloslav ZEJDA, Karel KOSS, Jitka KUDRNÁČOVÁ, Pavol A. DUBOVSKÝ, Ladislav ŠMELCER, Petr HÁJEK, Eva ŠAFÁŘOVÁ a Marek WOLF. CCD photometry of neglected eclipsing binaries - KZ Dra, LR Cam and IM Vul. Astrophysics and Space Science. Heidelberg: Springer Science+Business Media B.V., 2005, roč. 296, 1-4, s. 285-288. ISSN 0004-640X.
  2. ZEMAN, Josef. Geochemický model důlních vod. In Geochémia 2005. 2005. vyd. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2005, s. 78-82. ISBN 80-88974-7.
  3. BLAŽEK, Ladislav. Koncept modelu stakeholder a konkurent podniku. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislav, 2005, s. 172-176. ISBN 80-225-2107-8.
  4. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Mechanický tlumený oscilátor. In DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. 1. vyd. Nitra: JSMF v Nitre v spolupráci s nakladatelstvom PROTONIT, 2005, s. 117 - 122. ISBN 80-8050-810-0.
  5. FIBICH, Pavel, Luděk MATYSKA a Hana RUDOVÁ. Model of Grid Scheduling Problem. In Exploring Planning and Scheduling for Web Services, Grid and Autonomic Computing. Menlo Park, California, USA: AAAI Press, 2005, s. 17-24. ISBN 1-57735-239-4.

  2004

  1. MATYÁŠ, Václav a Daniel CVRČEK. Privacy -- What do you mean? In Ubicomp Privacy: Current Status and Future Directions. Nottingham, UK: Nottingham University, 2004, s. 12-19.

  2003

  1. POKOJSKÁ, Eva. Exploring dynamics within the neuroendocrine-immune system. In 6th IBRO World Congress of Neuroscience. Praha, 2003, 1 s. ISBN 80-239-0887-1.
  2. SVATOŇOVÁ, Hana a Pavel VRANKA. Úskalí přípravy dat pro model AnnAGNPS. In Zborník referátov z 15. kartografickej konferencie. 1. vyd. Zvolen: kartografická spolenost SR., 2003, s. 268 - 275, 7 s. ISBN 80-89060-04-8.

  2001

  1. VLČEK, Jan. Model for Monetary Policy Analysis. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní (7. medzinárodná vedecká konferencia). 1. vyd. Bratislava: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2001, s. 552-557. ISBN 80-225-1382-2.
  2. VAŠÍČEK, Osvald a Martin FUKAČ. Potential Product: Quantitative Analysis for the Czech Republic. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní (7. medzinárodná vedecká konferencia). 1. vyd. Bratislava: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2001, s. 546-551. ISBN 80-225-1382-2.

  2000

  1. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL, Jiří ZIMÁK a Pavel SLAVÍK. Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras). Geol. výzk. Mor. Slez. Brno: MU a ČGÚ Brno, 2000, VII, č. 1, s. 147-149. ISSN 1212-6209.
  2. RACLAVSKÝ, Jiří. Model skladby na základě pojmu funkce. In Ambiguity and Music. Bratislava: Seminar Mathematics and Music, 2000, s. 122-129. ISBN 80-968374-0-0.
  3. VAŠÍČEK, Osvald a Martin FUKAČ. Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment: Estimation for the Czech Republic. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decesion Making X). 1. vyd. Bratislava: The Slovak Society for Operations Research and University of Economics Bratislava, 2000, s. 149-154. ISBN 80-88715-93-8.
  4. VAŠÍČEK, Osvald a Martin FUKAČ. Potential Product: Quantitative Analysis for the Czech Republic. Bulletin of the Czech Econometric Society. Czech Republic: Czech Econometric Society, 2000, vol. 7, č. 12, s. 1-10, 9 s. ISSN 1212-074X.
  5. FAIMON, Jiří. Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O. Zprávy o geologických výzkumech v roce1999. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 47-49. ISSN 0514-8057.

  1999

  1. FAIMON, Jiří. Interakce sádrovec - voda: rozpor v průběhu kinetických křivek. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998. Praha: ČGÚ, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 51-52. ISSN 0514-8057.

  1998

  1. KROB, Josef. Je Internet téma pro filosofii? Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, roč. 46, č. 1, s. 59-66. ISSN 0015-1831.
  2. FAIMON, Jiří. Kinetic modeling of Na release from alkali feldspar. In EnviWeath 96, International Conferece IGCP 405. Brno (Czech Rep.): Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Mas.Brun., 1998, s. 48-54. Geologia 39. ISBN 80-210-1906-9.
  3. FAIMON, Jiří a Jan KNÁPEK. Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25oC a 1 atm). Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 1998, roč. 1997, č. 1, s. 78-80. ISSN 0514-8057.
  4. FAIMON, Jiří. Má rozpouštění "nových povrchů" geochemický význam? Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. Brno: Masaryk. Univ., ČGÚ, 1998, V. ročník, č. 1, s. 97-98. ISSN 8021018135.
  5. VAŠÍČEK, Osvald. Macroeconomic Model of Small Open Economy: Adaptive Parameter Estimation, Behavior Analysis and Optimal Control. Bulletin of the Czech Econometric Society. Praha (Czech Republic): Česká ekonometrická společnost, 1998, roč. 1998, č. 8, s. 3-25. ISSN 1212-074X.
  6. FAIMON, Jiří. Rozměry kinetických konstant a rovnováha. Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku v roce 1997. Brno (Czech Rep.): Masaryk. Univ., ČGÚ, 1998, V. ročník, č. 1, s. 99-100.
  7. VAŠÍČEK, Osvald a Jaromír BENEŠ. The Czech Economy Model: Bayesian Quantitative Analysis of Parameter and Control Strategies. Bulletin of the Czech Econometric Society. Praha (Czech Republic): Česká ekonometrická společnost, 1998, roč. 1998, č. 7, s. 79-96. ISSN 1212-074X.

  1997

  1. VAŠÍČEK, Osvald, Jaromír BENEŠ a ESF MU Brno. Adaptive Identification and Control of a Small Macroeconomic Model. In Mathematical Methods in Economics. 1. vyd. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 1997.
  2. FAIMON, Jiří. Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996. Brno: Masaryk. univ., ČGÚ, 1997, IV. ročník, č. 1, s. 116-118. ISSN 8021015640.
  3. ŠTECHA, J. a Osvald VAŠÍČEK. Parametr Estimation of US Macroeconomic Alternative Models. In 2nd IFAC Workshop on New Trends in Design of Control Systems. Smolenice (Slovakia): IFAC, 1997, s. 157-172. ISBN 80-227-0974-3.

  1996

  1. ŘEHULKA, Evžen. Možnosti modelování zátěžových situací. In XIV. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1996, s. 319-322.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 11:28