Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2002

  1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Přínos archeologie pro poznání středověkých dějin Moravy a Slezska. In Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 I. úvodní svazek. Olomouc: Státní památkový ústav Olomouc, 2002. s. 122-128. xxx. ISBN 80-85227-33-9.
  2. PODBORSKÝ, Vladimír. Vedrovická pohřebiště ve starším moravském a středoevropském neolitu. In Podborský, V. (ed.): Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 293-338. xxx. ISBN 80-210-2933-1.
  3. 2001

  4. PODBORSKÝ, Vladimír. Česká a moravská archeologie koncem 20. a na prahu 21. století. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2001, CXX, Supp. I, s. 87-123. ISSN 0323-052X.
  5. 1992

  6. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Fenomén moravanství. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1992, roč. 24, č. 1, s. 85-88. ISSN 0049-1225.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 6. 2023 10:09