Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2014

  1. KOZLOVÁ, Veronika a Jana LEVOVÁ. Dítě v rodině s výskytem domácího násilí. In Práva dítěte. 2014.
  2. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Právní rozpravy. 2014.
  3. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 202-. ISBN 978-80-87952-02-3.
  4. KOZLOVÁ, Veronika. Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání. In Setkání Libereckého kraje. 2014.
  5. KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ. In Králíčková, Kornel, Valdhans. Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 67-74, 161 s. ISBN 978-80-210-6812-4.
  6. 2012

  7. KOZLOVÁ, Veronika, Martina CIRBUSOVÁ a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém. In Konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 10. 2021 00:37