Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. MUSILOVÁ, Jana a Lenka CZUDKOVÁ. Nástrahy newtonovské mechaniky. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, roč. 58, č. 2, s. 103-106. ISSN 0009-0700.
   Název česky: Nástrahy newtonovské mechaniky
   Název anglicky: Pitfalls of Newtonian mechanics
   RIV/00216224:14310/08:00033457 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Musilová, Jana (203 Česká republika, garant) -- Czudková, Lenka (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Newtonian mechanics
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 24. 6. 2009 21:34.

  2002

  1. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Překvapivé demonstrační experimenty. In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 626-631. ISBN 80-7082-907-9.
   Název česky: Překvapivé demonstrační experimenty
   Název anglicky: Surprising demonstration experiments
   RIV/00216224:14310/02:00030492 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Bartoš, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Musilová, Jana (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Physics teaching; Newtonian mechanics
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 8. 2. 2007 22:55.
  2. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Rozumíme silám tření? In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 621-625. ISBN 80-7082-907-9.
   Název česky: Rozumíme silám tření?
   Název anglicky: Do we understand frictional forces?
   RIV/00216224:14310/02:00030491 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Czudková, Lenka (203 Česká republika, garant) -- Musilová, Jana (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: physics teaching; Newtonian mechanics
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 8. 2. 2007 22:57.
Zobrazeno: 18. 6. 2024 09:53