MUSILOVÁ, Jana a Lenka CZUDKOVÁ. Nástrahy newtonovské mechaniky. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, roč. 58, č. 2, s. 103-106. ISSN 0009-0700.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nástrahy newtonovské mechaniky
Název česky Nástrahy newtonovské mechaniky
Název anglicky Pitfalls of Newtonian mechanics
Autoři MUSILOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant) a Lenka CZUDKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Československý časopis pro fyziku, Praha, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 2008, 0009-0700.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/08:00033457
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky Newtonian mechanics
Štítky Newtonian mechanics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 24. 6. 2009 21:34.
Anotace
V době rozvoje atraktivních fyzikálních discisplín, jako jsou například teorie strun, studium nanostruktur či moderní astrofyzika na jedné straně, a současně rostoucí neobliby fyziky u žáků základních škol a gymnasistů na straně druhé, se problémy newtonovské mechaniky mohou zdát zcela neúčinným prostředkem pro upoutání zájmu mládeže o fyziku. Cílem tohoto článku je uvedené tvrzení pomocí několika jednoduchých gymnaziálních úloh oslabit a pokusit se ukázat, žei stndardní učebnicové prblémy mohou být zajímavé a inspirativní.
Anotace anglicky
Some interesting and inspirative problems of classical Newtonian mechanics are presented on the secondary school level.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2024 11:56