Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

    1. MUSILOVÁ, Jana a Lenka CZUDKOVÁ. Nástrahy newtonovské mechaniky. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, roč. 58, č. 2, s. 103-106. ISSN 0009-0700.

    2002

    1. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Překvapivé demonstrační experimenty. In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 626-631. ISBN 80-7082-907-9.
    2. CZUDKOVÁ, Lenka a Jana MUSILOVÁ. Rozumíme silám tření? In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 621-625. ISBN 80-7082-907-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2024 04:33