Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6. 2007.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5. 2007.
  3. MORAVČÍKOVÁ, Zuzana. Rodina z pohľadu antropológie občianskej spoločnosti. In Slovenská antropológia (buletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV). Bratislava: Vydavateľstvo STU. s. 107 - 110. ISSN 1336-5827. 2007.

  2005

  1. HYÁNEK, Vladimír. Kritika konceptu sociální ekonomiky. In Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne. s. 214-225. ISBN 80-7044-608-3. 2005.
  2. ŠKARABELOVÁ, Simona. Obecně prospěšná společnost jako sociální podnik. In Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne. s. neuvedeno, 6 s. ISBN 80-7044-724-9. 2005.

  2001

  1. KOZÁKOVÁ, Simona. Analýza transformace neziskového sektoru v ČR. In Veřejná ekonomika a správa 2001. první vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. s. 109-116. ISBN 80-7078-936-0. 2001.
  2. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura financování neziskového sektoru v Německu a Rakousku. Praha: Informační centrum nezisk.organizací. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. 2001.
  3. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura neziskového sektoru v Německu a Rakousku. Praha: Ministerstvo vnitra. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. 2001.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2024 11:36