Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana a Petr KACHLÍK. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (Eds.). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 696-708, 758 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  2. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.

  2005

  1. MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a František TOMÁŠEK. CASSS-CZ: The Czech version of the social support questionnaire for children and adolescents. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 5/2005, č. 1, s. 11-25, 14 s. ISSN 1732-6729.
  2. MAREŠ, Jiří a Stanislav JEŽEK. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005. 27 s. 1. ISBN 80-86856-08-9.
  3. ŠLECHTOVÁ, Hana. Je rodič víc nebo míň? Když společnost brání v tom, co vyžaduje. Gender - rovné příležitosti - výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 8 - 9. ISSN 1213-0028.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 00:44