Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. PLCH, Roman. Matematika na čtečkách e-knih. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2015, Ročník 25, 1-2, s. 70-79. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2015-1-2/70.
 2. 2013

 3. PLCH, Roman. Interaktivní matematická grafika v PDF dokumentech. In Roman Hašek. Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. s. 277-287, 11 s. ISBN 978-80-7394-448-3.
 4. 2012

 5. HATLAPATKA, Radim. JBIG2 Supported by OCR. In CEUR Workshop Proceedings, Volume 921. Aachen: Neuveden, 2012. s. 82-90, 9 s. ISSN 1613-0073.
 6. 2010

 7. SOJKA, Petr a Radim HATLAPATKA. Document Engineering for a Digital Library: PDF recompression using JBIG2 and other optimization of PDF documents. In Proceedings of DocEng 2010 conference. Manchester, UK: ACM, 2010. s. 3-12, 10 s. ISBN 978-1-4503-0231-9. doi:10.1145/1860559.1860563.
 8. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní hry k oživení výuky dvojných a trojných integrálů. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. s. 67-71, 5 s. ISBN 978-80-7435-067-2.
 9. HATLAPATKA, Radim a Petr SOJKA. JBIG2 komprese. Petr Sojka (školitel bakalářské práce). Brno: Masarykova univerzita, 2010. 33 s.
 10. BARTOŠEK, Miroslav, Petr KOVÁŘ a Michal RŮŽIČKA. Metadata Editor EuDML. 2010.
 11. HATLAPATKA, Radim a Petr SOJKA. Recompression of Bitmaps in PDF using JBIG2 format. 2010.
 12. 2009

 13. SOJKA, Petr, Jiří RÁKOSNÍK, Miroslav BARTOŠEK, Martin LHOTÁK a Jiří VESELÝ. Czech Digital Mathematics Library -- DML-CZ. 2009.
 14. HATLAPATKA, Radim a Petr SOJKA. Recompression of Scanned Bitmaps in PDF. 2009.
 15. RŮŽIČKA, Michal a Petr SOJKA. Redakční systém odborného časopisu s podporou exportu do digitální knihovny. 2009.
 16. 2008

 17. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. Electronic Journal of Mathematics and Technology, 2008, roč. 2, č. 3, s. 281-290. ISSN 1933-2823.
 18. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, 2008, roč. 18, 1-2, s. 76-92. ISSN 1211-6661.
 19. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných. In Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vydání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2008. s. 243-246, 4 s. ISBN 978-80-86843-22-3.
 20. SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Publikování z jednoho zdroje v odlišných formátech pro různá výstupní zařízení. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 2008, roč. 18, č. 3, s. 116--129. ISSN 1211-6661.
 21. SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Single-source publishing in multiple formats for different output devices. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 2008, roč. 29, č. 1, s. 118-124. ISSN 0896-3207.
 22. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), UK: InderScience Publishers, 2008, roč. 18, 5/6, s. 657-665. ISSN 1560-4624.
 23. 2007

 24. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Galerie interaktivní grafiky pro podporu výuky matematické analýzy. In Sborník příspěvků 3. konference Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 193-198, 6 s. ISBN 978-80-7394-048-5.
 25. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech. In Technologie pro e-vzdělávání. 1. vydání. Praha: ČVUT FEL Praha, 2007. s. 31-38, 8 s. ISBN 978-80-01-03756-0.
 26. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Maple, JavaViewLib a JavaView - nástroje k tvorbě, exportu a prezentaci interaktivní 3D grafiky. In 6. matematický workshop. první. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2007. s. 101-102, 2 s. ISBN 80-214-2741-8.
 27. SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Single-source publishing in multiple formats for different output devices. In Proceedings of EuroBachoTeX conference. první. Bachotek: Polish TeX Users Group GUST and Czechoslovak TeX Users Group CSTUG, 2007. s. 125-131, 7 s. ISBN 83-910954-3-6.
 28. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5.
 29. 2004

 30. HOLEČEK, Jan a Petr SOJKA. Animations in pdfTeX-generated PDF. Lecture Notes in Computer Science, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, roč. 2004, č. 3130, s. 179--191. ISSN 0302-9743.
 31. HOLEČEK, Jan a Petr SOJKA. Animations in pdfTeX-generated PDF. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, 2004, roč. 25, č. 1, s. 35-41. ISSN 0896-3207.
 32. PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple. In 3rd International Conference Aplimat. Bratislava: Department of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. s. 789-792, 4 s. ISBN 80-227-1995-1.
 33. 2003

 34. SOJKA, Petr. Animations in PDF. In Proceedings of the 8th annual conference on Innovation and technology in computer science education, ITiCSE 2003. Thessaloniki, Greece: ACM, 2003. s. 263-263, 1 s. ISBN 1-58113-672-2.
 35. PAVLOVIČ, Jan. Inteligentní dokumentace a DocBook. první. Ostrava: TANGER s.r.o., 2003. s. 95-97, 112 s. ISBN 80-85988-90-9.
 36. SOJKA, Petr. Interactive Teaching Materials in PDF using JavaScript. In Proceedings of the 8th annual conference on Innovation and technology in computer science education, ITiCSE 2003. Thessaloniki, Greece: ACM, 2003. s. 275-275, 1 s. ISBN 1-58113-672-2.
 37. 2000

 38. PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. CD-ROM Matematická analýza s programem Maple: 1. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Zpravodaj ÚVT MU, Brno: Masarykova univerzita, 2000, X., č. 5, s. 12-13. ISSN 1212-0901.
 39. PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple. In Pedagogický software 2000. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2000. s. 7. ISBN 80-85645-40-8.
 40. 1997

 41. HAN THE, Thanh a Sebastian RAHTZ. The pdfTeX user manual. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 1997, roč. 18, č. 5, s. 249-254. ISSN 0896-3207.
 42. 1996

 43. SOJKA, Petr, Thanh HAN THE a Jiří ZLATUŠKA. The Joy of TeX2PDF - Acrobatics with an Alternative to DVI Format. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 1996, roč. 17, č. 3, s. 244-251. ISSN 0896-3207.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 10. 2019 12:16