Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. PLCH, Roman. Matematika na čtečkách e-knih. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. Ročník 25, 1-2, s. 70-79. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2015-1-2/70. 2015.

  2013

  1. PLCH, Roman. Interaktivní matematická grafika v PDF dokumentech. In Roman Hašek. Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. s. 277-287. ISBN 978-80-7394-448-3. 2013.

  2012

  1. HATLAPATKA, Radim. JBIG2 Supported by OCR. In CEUR Workshop Proceedings, Volume 921. Aachen: Neuveden. s. 82-90. ISSN 1613-0073. 2012.

  2010

  1. SOJKA, Petr a Radim HATLAPATKA. Document Engineering for a Digital Library: PDF recompression using JBIG2 and other optimization of PDF documents. In Proceedings of DocEng 2010 conference. Manchester, UK: ACM. s. 3-12. ISBN 978-1-4503-0231-9. doi:10.1145/1860559.1860563. 2010.
  2. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní hry k oživení výuky dvojných a trojných integrálů. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. s. 67-71. ISBN 978-80-7435-067-2. 2010.
  3. HATLAPATKA, Radim a Petr SOJKA. JBIG2 komprese. Petr Sojka (školitel bakalářské práce). Brno: Masarykova univerzita. 33 s. 2010.
  4. HATLAPATKA, Radim a Petr SOJKA. Recompression of Bitmaps in PDF using JBIG2 format. 2010.

  2009

  1. SOJKA, Petr, Jiří RÁKOSNÍK, Miroslav BARTOŠEK, Martin LHOTÁK a Jiří VESELÝ. Czech Digital Mathematics Library -- DML-CZ. 2009.
  2. HATLAPATKA, Radim a Petr SOJKA. Recompression of Scanned Bitmaps in PDF. 2009.
  3. RŮŽIČKA, Michal a Petr SOJKA. Redakční systém odborného časopisu s podporou exportu do digitální knihovny. 2009.

  2008

  1. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. Electronic Journal of Mathematics and Technology. roč. 2, č. 3, s. 281-290. ISSN 1933-2823. 2008.
  2. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu. Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, roč. 18, 1-2, s. 76-92, 16 s. ISSN 1211-6661. 2008.
  3. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných. In Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vydání. Plzeň: ZČU Plzeň. s. 243-246. ISBN 978-80-86843-22-3. 2008.
  4. SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Publikování z jednoho zdroje v odlišných formátech pro různá výstupní zařízení. Zpravodaj CSTUG. Brno: CSTUG, roč. 18, č. 3, s. 116--129. ISSN 1211-6661. 2008.
  5. SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Single-source publishing in multiple formats for different output devices. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group. San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, roč. 29, č. 1, s. 118-124. ISSN 0896-3207. 2008.
  6. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL). UK: InderScience Publishers, roč. 18, 5/6, s. 657-665. ISSN 1560-4624. 2008.

  2007

  1. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Galerie interaktivní grafiky pro podporu výuky matematické analýzy. In Sborník příspěvků 3. konference Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. s. 193-198. ISBN 978-80-7394-048-5. 2007.
  2. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech. In Technologie pro e-vzdělávání. 1. vydání. Praha: ČVUT FEL Praha. s. 31-38. ISBN 978-80-01-03756-0. 2007.
  3. PLCH, Roman a Petra ŠARMANOVÁ. Maple, JavaViewLib a JavaView - nástroje k tvorbě, exportu a prezentaci interaktivní 3D grafiky. In 6. matematický workshop. první. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně. s. 101-102. ISBN 80-214-2741-8. 2007.
  4. SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Single-source publishing in multiple formats for different output devices. In Proceedings of EuroBachoTeX conference. první. Bachotek: Polish TeX Users Group GUST and Czechoslovak TeX Users Group CSTUG. s. 125-131. ISBN 83-910954-3-6. 2007.
  5. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. s. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5. 2007.

  2004

  1. HOLEČEK, Jan a Petr SOJKA. Animations in pdfTeX-generated PDF. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, roč. 2004, č. 3130, s. 179--191, 12 s. ISSN 0302-9743. 2004.
  2. HOLEČEK, Jan a Petr SOJKA. Animations in pdfTeX-generated PDF. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group. San Francisco: TeX Users Group, roč. 25, č. 1, s. 35-41. ISSN 0896-3207. 2004.
  3. PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple. In 3rd International Conference Aplimat. Bratislava: Department of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava. s. 789-792. ISBN 80-227-1995-1. 2004.

  2003

  1. SOJKA, Petr. Animations in PDF. In Proceedings of the 8th annual conference on Innovation and technology in computer science education, ITiCSE 2003. Thessaloniki, Greece: ACM. s. 263-263. ISBN 1-58113-672-2. 2003.
  2. PAVLOVIČ, Jan. Inteligentní dokumentace a DocBook. první. Ostrava: TANGER s.r.o. s. 95-97, 112 s. ISBN 80-85988-90-9. 2003.
  3. SOJKA, Petr. Interactive Teaching Materials in PDF using JavaScript. In Proceedings of the 8th annual conference on Innovation and technology in computer science education, ITiCSE 2003. Thessaloniki, Greece: ACM. s. 275-275. ISBN 1-58113-672-2. 2003.

  2000

  1. PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. CD-ROM Matematická analýza s programem Maple: 1. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, X., č. 5, s. 12-13. ISSN 1212-0901. 2000.
  2. PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple. In Pedagogický software 2000. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. s. 7. ISBN 80-85645-40-8. 2000.

  1997

  1. HAN THE, Thanh a Sebastian RAHTZ. The pdfTeX user manual. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group. San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, roč. 18, č. 5, s. 249-254. ISSN 0896-3207. 1997.

  1996

  1. SOJKA, Petr, Thanh HAN THE a Jiří ZLATUŠKA. The Joy of TeX2PDF - Acrobatics with an Alternative to DVI Format. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group. San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, roč. 17, č. 3, s. 244-251. ISSN 0896-3207. 1996.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 4. 2024 22:03