Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. COLLIER, Aaron Marc. The Wright's Tragedy. Divadlo Barka, 2009.
 2. 2008

 3. COLLIER, Aaron Marc. You're Crazy, Who's Nut? Divadlo Barka, 2008.
 4. 2007

 5. STEHLÍKOVÁ, Eva. Fragment Marie o navštívení hrobu Krista Pána Šimona Lomnického z Budče. In Divadlo, náboženství, svět. Sborník pro Jarmilu F. Veltruskou. Praha: Soukromý tisk, 2007. s. 67-77.
 6. NĚMEC, Jiří. THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. 2007.
 7. COLLIER, Aaron Marc. T.R.A.P.T. Divadlo Barka, 2007.
 8. 2005

 9. HUMPOLÍČEK, Pavel. Diagnostika a terapie hrou. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2005, XI., č. 1, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
 10. HUMPOLÍČEK, Pavel. Hra jako protektivní vývojový faktor. Brno: Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, 2005.
 11. HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2005, XI., č. 2, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
 12. 2004

 13. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 69 s. ISBN 80-86633-20-9.
 14. 2003

 15. HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Hra - její vývoj, specifika a diagnosticko-terapeutické využití. In Sociální procesy a osobnost 2003. 6. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 129-132. ISBN 80-86633-09-8.
 16. 2002

 17. OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra a jazyk. první. Brno: Host, 2002. 398 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7.
 18. KLEIN, Pavel. Svatá krev Z. N. Gippiusové. Symbolická struktura hry. In Theatralia. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 43-51. ISBN 80-210-2986-2.
 19. 2001

 20. PAVLOVSKA, Marie. Dramatická výchova na PdF TU. Pedagogická revue. Bratislava: Státny pedagogický ústav, 2001, roč. 53, č. 5, s. 487. ISSN 1335-1982.
 21. HUMPOLÍČEK, Pavel. Dvě kazuistiky probandů adolescentního věku. In von Staabs, G. Scénotest. Praha: Testcentrum, 2001. s. 103-109. ISBN 80-86471-12-8.
 22. NĚMEC, Jiří. Erzieherische Aspekte des Spiels. In World play conference. 1. vyd. Erfurt: Universität Erfurt, 2001. 9 s. ISBN 3-934822-25-8.
 23. NĚMEC, Jiří. Hra jako edukační strategie rozvoje tvořivého myšlení. In XIX. VĚDECKÉ KOLOKVIUM o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001. s. 236-239. ISBN 80-7231-071-2.
 24. NĚMEC, Jiří. Hra jako prostředek pedagogického výzkumu. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. s. 191-194. ISBN 80-7042-181-9.
 25. PAVLOVSKÁ, Marie. Hrajeme si s pohádkami. 1. vyd. Brno: Ustav literatury pro deti a mládez PdF MU, 2001. 44 s. Ladení, c.1, 2001. ISBN 1211-3484.
 26. KLEIN, Pavel. Manifesty ruského symbolismu. Divadelní teorie V. Ja. Brjusova. In Sborník prací FF MU. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2001. s. 33-50. ISBN 80-210-2657-X.
 27. KLEIN, Pavel. Symbolismus Vladimira Solovjeva. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. s. 152-154. ISBN 80-210-2657-X.
 28. 1998

 29. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova. 1. vyd. Brno: CERM, 1998. 21 s. ISBN 80-7204-071-5.
 30. STEHLÍKOVÁ, Eva. Je to genialita nebo stařecký úbytek sil? Svět a divadlo. Praha, 1998, roč. 9, č. 4, s. 15-16. ISSN 0862-7258.
 31. 1995

 32. OSOLSOBĚ, Ivo. Sdílené světy - Hra jako únik ze sebe k druhému. Host. Brno: Host - vydavatelství, 1995, roč. 1995, č. 6, s. 57-68. ISSN 1211-9938.
 33. 1994

 34. STEHLÍKOVÁ, Eva. Jedno oko nezůstalo suché (Not an eye remained dry). Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1994, roč. 5, č. 2, s. 106-111. ISSN 0862-7258.
 35. 1990

 36. BABYRÁDOVÁ, Hana. Textil nedekorativní. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1990, roč. 30, č. 8, s. 124-125. ISSN 1210-3691.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 1. 2022 06:54