Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. PETROVIĆOVÁ, Katarina. Us and Them. Public Enemies in Manipulative Strategies. In Reception of Ancient Political Ideas and Models in Modern European Culture till the End of the 20th Century. Current Research and Future Perspectives, Zielona Góra, Poland, September 13th-15th. 2017.

  2009

  1. KLAPETEK, Martin. Emilio Gentile. Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitarismem. (recenze). Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, XI., č. 2, s. 97-99. ISSN 1212-8570.
  2. FIALA, Petr. Naše nynější krize a politická matematika. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 20, č. 2, s. 6-11. ISSN 1803-6988.
  3. FIALA, Petr. Politika, jaká nemá být. Poznámky k přicházející krizi demokracie. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 20, č. 3, s. 3-12. ISSN 1803-6988.
  4. FIALA, Petr. Zkoumání Evropské unie na prahu krize. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 20, č. 1, s. 3-8. ISSN 1803-6988.

  2008

  1. ZOUNEK, Jiří a Marie VICHROVÁ. Der Wissenschaftler und Pädagoge in den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts in der Tschechoslowakei. In Widerständige sächsische Schulreformer im Visier stalinischer Politik (1945-1959). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationale Verlag der Wissenschaft, 2008, s. 216-228. Greifswalder Studien zur Erziehungswissenschaften. ISBN 978-3-631-56993-1.
  2. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. La République tchéque. In DE WAELLE, Jean-Michel a Paul MAGNETTE. Les démocraties européennes. Approche comparée des systémes politiques nationaux. 1. vyd. Paris: Armand Colin, 2008, s. 436-450. Collection U - Science Politique. ISBN 978-2-200-35126-7.
  3. FIALA, Petr. Tschechien. In BUCHSTAB, Günter a Rudolf UERTZ. Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität. Freiburg: Herder, 2008, s. 251-268. Herder-Taschenbücher. ISBN 978-3-451-29737-3.

  2007

  1. FASORA, Lukáš. Dorf am Rande der Grossstadt. Alltag und Politik in Jundrov/Jundorf 1890-1914. In HAAS, Hanns a Ewald HIEBL. Politik vor Ort. Sinngebung in ländlichen und kleinstädtischen Lebenswelten. 1. vyd. Innsbruck: Institut für Geschichte des ländlichen Raumes - Studien Verlag, 2007, s. 186-191. Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 2007. ISBN 978-3-7065-4475-7.
  2. MIKULOVÁ, Anna. Expressivität, persuasion, Metaphorik in der Sprache bioethischer diskurse. In Sprache und Politik im vereinten Europa. 2007. vyd. Stuttgart: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung, 2007, s. 45-65, 20 s. Occasional Papers, Nr. 34. ISBN 978-3-9810143-3-4.
  3. HORYNA, Břetislav. Hans Küng, Credo. Das Apostolische Glaubensbekenntnis Zeitgenossen erklärt. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2007, 192 s. Edice Teologie. ISBN 978-80-7021-899-0.
  4. FIALA, Petr. Ideály státu a jejich realizace. Konkretizace ideálů a hodnot prostřednictvím zpřítomňování minulosti. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, XVIII, č. 10, s. 18-20. ISSN 1214-0899.
  5. FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 183 s. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-141-3.
  6. HORYNA, Břetislav. O pravdě v politice a cti padělatelů. Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2007, roč. 11., 3., s. 132-140. ISSN 1212-5547.
  7. CHALUPA, Aleš. Římský císařský kult: náboženská politika, nebo politické náboženství? In BUBÍK, Tomáš a Henryk HOFFMANN. Náboženství a politika I. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 154-163. ISBN 978-80-7194-994-7.
  8. MALÍŘ, Jiří. Sekularizace a politika v dlouhém 19. století. In Sekularizace v českých zemích v letech 1848-1918. 1. vyd. Brno: CDK, 2007, s. 11-24, 15 s. Quaestiones quadlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
  9. KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestněpolitické aspekty Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Východiska a perspektivy evropské a vnitrostátní trestní politiky. In K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně filozofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 224-235. ISBN 978-80-7380-070-3.
  10. HORYNA, Břetislav. Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen. 1. vyd. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2007, 273 s. sociologie. ISBN 978-80-86429-64-9.

  2006

  1. FIALA, Petr, Vít HLOUŠEK, Markéta PITROVÁ, Pavel PŠEJA a Petr SUCHÝ. Evropeizace politických stran a zájmových skupin: základní problémy a směry analýzy. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, XIII, č. 1, s. 3-26. ISSN 1211-3247.
  2. HANUŠ, Jiří. Osobnosti křesťanských církví a náboženských společností ve 20. století. In Osobnost v církvi a politice: čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 11-16. ISBN 80-7325-097-7.
  3. HLOUŠEK, Vít. Postdemokracie, občanská společnost a autonomie politiky. In MACH, Petr a Dina CHMAITILLIOVÁ. Postdemokracie. Hrozba nebo naděje? 1. vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006, s. 29-36, 7 s. ISBN 80-86547-48-5.
  4. HORÁK, Petr. Předmluva k českému vydání knihy Benedetta Croce, Historie jako myšlení a jako čin. první. Brno: CDK, 2006, 3 s. mimo edice. ISBN 80-7325-099-3.
  5. KOPEČEK, Lubomír. Sušnosť demokratii. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 7-24. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.

  2005

  1. HLOUŠEK, Vít. Evropa, Amerika, náboženství a politika. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, s. 268-270. ISBN 80-7325-071-3.
  2. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace: pojem a jeho konceptualizace. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evopeizace. Nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, s. 11-25. ISBN 80-210-3865-9.
  3. KOPEČEK, Lubomír. Máhíjat ad-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Bagdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005, s. 6-19. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
  4. MARKEL, Martin. Počátky moderní politiky na znojemském venkově. In Ročenka státního okresního archivu ve Znojmě. Znojmo: Státní okresní archiv Znojmo, 2005, s. 80-98. ISBN 978-80-86931-29-6.
  5. MALÍŘ, Jiří a Pavel a kol. MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. sv. I-II. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, 1826 s. ISBN 80-7239-180-1.
  6. MAREŠ, Miroslav. Soudobá stranickopolitická reprezentace eurokomunismu. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, s. 263-271, 8 s. ISBN 80-210-3865-9.
  7. MALÍŘ, Jiří. Systém politických stran v českých zemích do roku 1918. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: DoplNěk, 2005, s. 17- 57. ISBN 80-7239-178-X.
  8. HORYNA, Břetislav. Zrušme němčinu, je falešná! Aluze. Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, roč. 9, č. 1, s. 215-216. ISSN 1212-5547.

  2004

  1. HANUŠ, Jiří. Kněz a politika: Případ Jana Šrámka. In Jan Šrámek. Olomouc: Katedra politologie a historie FF UP, 2004, s. 120-130, 10 s. ISBN 80-900965-1-4.
  2. KOPEČEK, Lubomír. Konfliktní linie polské společnosti a politiky v éře transformace. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, XXVIII, č. 6, s. 4-6. ISSN 0543-7962.
  3. KOPEČEK, Lubomír. Konsolidace slovenské demokracie - uzavřená záležitost? In Dvořáková, Vladimíra, Heroutová, Andrea (eds.): II. Kongres českých politologů. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2004, s. 124-134. ISBN 80-902176-3-X.
  4. BALAŠTÍK, Miroslav. Krize kultury (Několik poznámek k tématu). In Kultura v médiích (prezentace a reflexe umění). Praha: Obec spisovatelů, 2004, s. 17-23, 6 s.
  5. NIEDERLE, Rostislav. Mihail Sebastian: Deník 1935-1944. Host. Brno: Host, 2004, roč. 5/2004, č. 5, s. 30-31. ISSN 1211-9938.
  6. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, III. edition, July 11 - 25, 2004. 2004.

  2003

  1. KYLOUŠEK, Petr. Avant-propos. In Codifications et symboles des cultures nationales. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 5-7. ISBN 80-210-3159-X.
  2. LAJKEP, Tomáš. Bioetika a etika manažerské sféry. In Podnikání, globalizace, etika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003, s. 71. ISBN 80-903188-3-5.
  3. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6.
  4. LAJKEP, Tomáš. Etika a politika. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 16, s. 25. ISSN 0044-1996.
  5. LAJKEP, Tomáš. Lékařská etika a politika II. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 19, s. 24. ISSN 0044-1996.
  6. TOMÁŠ, Petr. Národní témata v rétorice českých politických stran. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 185-213, 17 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1.
  7. KOPEČEK, Lubomír. Politika v ministátu: islandský stranický a politický systém ve 20. století. Politologická revue. 2003, roč. 9, č. 2, s. 116 - 138. ISSN 1211-0353.
  8. KROUPA, Jiří, Zdeněk KOUDELKA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Politologie. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 254 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 323). ISBN 80-210-3250-2.
  9. KOPEČEK, Lubomír. Proměny dánské politiky. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústavy, 2003, X, č. 3, s. 243 - 262. ISSN 1211-3247.
  10. PŠEJA, Pavel. Sociální encykliky Jana Pavla II. a jejich politické aspekty. In FIALA, Petr. Katolická sociální nauka a společenská věda. Brno: CDK, 2003, s. 143-156. ISBN 80-7325-024-1.

  2002

  1. STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Etnické strany, zájmové skupiny a etnické minority. Příspěvek k politologické reflexi problému reprezentace a prosazování zájmů etnických menšin v pluralitních demokraciích. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, roč. 4, č. 4, s. 40-48. ISSN 1212-7817.
  2. ČEJKA, Marek a Dáša NEDOROSTKOVÁ. Izrael a palestinská území po 11. září 2001. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, č. 1, s. 3-28. ISSN 1211-3247.
  3. BALAŠTÍK, Miroslav. Literatura a politika. Dokořán. Praha: Obec spisovatelů, 2002, roč. 6, č. 22, s. 25-28.
  4. MATOUŠEK, Jiří. Stockholm convention on persistent organic pollutants (2001) and its relation to other international agreements. In SECOTOX EAST 02: Trends and Advances in Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Book of abstracts. Brno: MU, 2002, s. 230-233. ISBN 80-210-2971-4.
  5. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, I. edition, July 14 - 27, 2002. 2002.

  2001

  1. NIEDERLE, Rostislav. Dopisy z Tiché moří. Host. Brno: Host, 2001, roč. 10/2001, č. 10, s. 98-9, 2 s. ISSN 1211-9938.
  2. STRMISKA, Maxmilián. Ethnic and Territorial Identities in Politics: The Canadian Experience (A View from Central Europe). In Multiculturalism and Diversity in Canada - Voices from Central Europe. 1st International Conference of Central European Canadianists. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2001, s. 45-48. ISBN 80-210-2705-3.
  3. MOLEK, Pavel. Hledání historických základů vztahu politiky a práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, IX, č. 1, s. 91-98. ISSN 1210-9126.
  4. KROUPA, Jiří, Zdeněk KOUDELKA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Politologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 254 s. (Edice učebnice PrF MU v Brně ; č. 271). ISBN 80-210-1793-7.
  5. RAICHOVÁ, Irena, Marek KAŠPAR a Lydie THÁLOVÁ. Romové a nacionalismus? 2001. vyd. Brno: Open Society Institute Budapešť, 2001, 247 s. ISBN 80-902476-9-5.

  2000

  1. STRMISKA, Maxmilián a Jan HOLZER. A Federaçăo Russa: sistema assimétrico condenado a instabilidade? Conjuntura Política. Belo Horizonte: As. Brasileira de Cięncia Política, UFMG, 2000, roč. 3, č. 24, 8 s.
  2. KOPEČEK, Lubomír. Budoucnost slovenské křesťanské demokracie. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 1, s. 12-17. ISSN 1212-7817.
  3. FIALA, Petr a Klaus SCHUBERT. Moderní analýza politiky. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2000, 170 s. monografie. ISBN 80-85947-50-1.
  4. FIALA, Petr. Policy of Adaptation. Efforts of East European Countries to Meet European Integration Standards. In Policy of Adaptation. Efforts of East European Countries to Meet European Integration Standards. Harrisburg (USA): Southern Public Administration Education Foundation, 2000, s. 1-150. ISBN 1523-9764.

  1999

  1. FIALA, Petr. Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik. Ost-Dokumentation. Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa. 1999, roč. 13, č. 4, s. 9-20. ISSN 0137-9760.
  2. FIALA, Petr. Die Situation der Staatsphilosophie und der Sozialphilosophie in der Tschechischen Republik. KAS/Auslandsinformationen. 1999, roč. 1999, č. 07, s. 94-104. ISSN 0177-7521.
  3. POSPÍŠIL, Ivo. Filologie-kultura-umění-politika (In margine jedné slovenské učebnice). In ZELENKA, Miloš. Slovakistika v české slavistice. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 59-66. ISBN 80-210-2059-8.
  4. HOLZER, Jan. Pozvání do Ruska. Lekce první - léta devadesátá. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 1999, roč. 1, č. 1, s. 1-8. ISSN 1212-7817.

  1998

  1. NĚMEC, Robert. Křesťanství a politika v běhu dějin. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, roč. 3. roč., červen, 16 s. ISSN 1210-485X.
  2. MALÍŘ, Jiří. Masaryk als politischer Praktiker. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 1997, C 44, s. 135-140. ISSN 0231-7710.

  1996

  1. JEMELKA, Petr. Etika a moc. Filozofia. Bratislava: FLÚ SAV, 1996, roč. 51, č. 12, s. 835-837. ISSN 0046-385X.
  2. FIALA, Petr. Změny hodnot a jejich důsledky v politice. In Klapetek, J. (ed.): Duchovní svět občanské společnosti. 1. vyd. Brno: Bolzano, 1996, s. 120-130.

  1995

  1. FIALA, Petr. Katolicismus a politika. 1. vyd. Brno: CDK, 1995, 350 s. ISBN 80-85959-01-1.
  2. HAJN, Petr. Použití politiků v reklamě. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR. Praha: Bonus, 1995, roč. 4, č. 2, s. 11-15. ISSN 1210-4043.
  3. FIALA, Petr. Sudetští Němci a politika. Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 6-10. ISSN 0862-6731.
  4. REITTEREROVÁ, Vlasta. Zu den Kontexten der Kulturentwicklung in Böhmen zwischen den Weltkriegen. Praha: Univerzita Karlova, 1995, 40-48. Kontexte - Musica iudaica. ISBN 80-85899-13-2.

  1994

  1. MALÍŘ, Jiří. Prostějov a česká politika ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století. In Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. 1. vyd. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1994, s. 78-87, 9 s. ISBN 80-900106-5-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2024 23:52