Oficiální fotografie prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.Druhá fotografie Soukromá podobenka prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
  

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

učo 1040
1040(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz kylousek(zavináč/atsign)phil(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 549 49 1553

Akademické a řídící funkce

Filozofická fakulta
Pracovní zařazeníproděkan pro vědu a doktorské studium
Telefon549 49 1553

Pracoviště

Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
MístnostG102 (Gorkého 7, Brno — G)
Telefon549 49 4581

Členství v akademických orgánech

Masarykova univerzita
    Vědecká rada
Filozofická fakulta
    Programová rada (programy Severoamerická kulturní studia a North-American Culture Studies)
    Programová rada (program Překladatelství románských a germánských jazyků)
    Společná programová rada (programy Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy, Francouzský jazyk a literatura a Francouzský jazyk a literatura)
    Oborová rada (program Románské literatury)
    Oborová rada (program Latinská medievistika)
    Oborová rada (program Teorie vyprávění)
    Oborová rada (program Germánské literatury)
    Oborová rada (program Filologie (čtyřleté))
    Oborová komise (obory Německá literatura, Německá literatura (něm.), Románské literatury, Románské literatury, Latinská medievistika, Latinská medievistika (angl.), Latinská medievistika (něm.), Teorie vyprávění a Literární komparatistika)
    Školitelé PhD (obory Románské literatury a Literární komparatistika)
    Školitelé Ph.D. (program Teorie vyprávění)
    Školitelé Ph.D. (program Románské literatury)
    Kolegium děkana
    Ediční rada (vědecká redakce)
    Vědecká rada
    Kontaktní osoba studijního programu (Románské literatury)