„Kultura je druhá přirozenost.“

Program Románské literatury má kromě zaměření na problematiku jednotlivých románských literatur (frankofonních, hispanofonních, lusofonních a literatury italské a katalánské) také specializaci Intermediální a mezikulturní komunikace, která otevírá cestu k problematice překladatelské, interartiální a komparatistické.

Cílem doktorského studia Románských literatur je připravit kvalifikovaného a kompetentního badatele v oblasti literární metodologie a historie. Absolvent se naučí metodologii vědecké práce a nabytou účinnost osvojené metodologie prokáže v předmětu své badatelské specializace.

Studijní plány

Intermediální a mezikulturní komunikace
prezenční, se specializací
Intermediální a mezikulturní komunikace
kombinovaný, se specializací
Románské literatury
prezenční, jednooborový
Románské literatury
kombinovaný, jednooborový

Studium

 • Cíle

  Program Románské literatury má kromě zaměření na problematiku jednotlivých románských literatur (frankofonních, hispanofonních, lusofonních a literatury italské a katalánské) také specializaci Intermediální a mezikulturní komunikace, která otevírá cestu k problematice překladatelské, interartiální a komparatistické.

  Cílem doktorského studia Románských literatur je připravit kvalifikovaného a kompetentního badatele v oblasti literární metodologie a historie. Absolvent se naučí metodologii vědecké práce a nabytou účinnost osvojené metodologie prokáže v předmětu své badatelské specializace.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vědecky traktovat literární a kulturní problematiku
  • metodologicky rozvíjet svůj obor
  • uplatnit se ve vědeckých a univerzitních institucích a všude tam, kde je třeba teoretický, metodologický a vědomostní nadhled v kterékoli státní, soukromé, české či zahraniční instituci
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent oboru je připraven se zapojit do výzkumné činnosti a do profesí vyžadujících schopnost vysoce odborné literárněvědné reflexe, zejména v univerzitním a akademickém prostředí, ve výzkumných ústavech, a to i na mezinárodní úrovni.

 • Praxe

  Praxe není přímou součástí studijního plánu, avšak může být vítaným doplňkem studia. Týká se to zejména praxe v redakcích nakladatelství, knihovnách, překladatelských centrech, veřejných a soukromých institucích, veřejných i soukromých podnicích.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardní rozsah doktorské práce je 180.000 znaků. Přípravu doktorské práce průběh prací i redakci konzultuje doktorand průběžně se školitelem. V doktorské práci doktorand osvědčí schopnost kriického myšlení v metodologické i analytické práci a samostatného řešení při traktování dané problematiky.

 • Další informace
  Součástí přijímacího řízení je diskuse o projektu disertační práce. Uchazeč/ka projekt vypracuje písemně a přiloží jej k přihlášce ke studiu. Projekt bude obsahovat tyto části: téma, nástin traktované problematiky a uvažovaných metodologických opor, uvažovanou primární a sekundární literaturu.

Základní údaje

Název
Románské literatury
Zkratka
D-ROLI_
Kód
F018
Typ
doktorský
Forma
prezenční a kombinovaná
St. doba studia (v letech)
4
Titul
Ph.D.
Vyučovací jazyk
čeština
Akreditace do
19. 11. 2023

Filozofická fakulta
Program zajišťuje