Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Germanic Literatures
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Externí členové

prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
doc. Dr. Jürgen Eder
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.
Univerzita Palackého v Olomouci
doc. Mgr. Ján Jambor, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave