Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Translation of Romance and Germanic Languages
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Programová rada


Předseda

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Jakub Kovář
Smith Language Services

Studentští členové

Bc. Sara-Janne Korbelová