Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MACHOVÁ, Barbora. Underwater Archaeology Field School in the Czech Republic. Zadar, 2019.
 2. 2016

 3. MACHOVÁ, Barbora. Archeologie sladkovodních ploch a toků v Evropě na příkladu činnosti Spolku pro podvodní archeologii v ČR. In Regionální muzeum Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, 15. 10. 2016. 2016.
 4. 2015

 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Letní tábor „Ktož jsú Boží bojovníci“. In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. s. 14-15.
 6. 2014

 7. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 8. KOVÁŘ, Josef Jan. IMPACT: nová archeologická sběratelská karetní hra. In Jarní konference velitelů Royal Rangers, Brno. 2014.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Introduction of the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 10. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 12. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 14. KOVÁŘ, Josef Jan. Roman Period and Migration Period. A Short Demonstration of New Learning Materials for MU Students. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 15. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 s.
 16. 2013

 17. HALAMA, Laco, Lucie KRÁLOVÁ, Marek ŠULÍK, Adela BANÁŠOVÁ, Michal PROKOP, Ivana ADAMCOVÁ, Miroslav TIŽÍK, Marek Orko VÁCHA a Josef Jan KOVÁŘ. Celnice/Colnica: Mluví Bůh česky/slovensky? Brno: Česká televize, 2013.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan. Den otevřených dveří 2013 : Ústav archeologie a muzeologie. Brno: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, 2013.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk. Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 22. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
 24. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 25. HLAVSA, Lubomír, Alfred STREJČEK, Tomáš KNOZ, Eva MELMUKOVÁ, Evald RUCKÝ, Milan ŘEPA, Pavel HOFFMAN, Josef Jan KOVÁŘ, Martin BUKOVSKÝ, Pavel VYCHOPEŇ a Helena KOVÁŘOVÁ. Pod ochranou Žerotínů. Praha: Vistafilm a Česká televize, 2013.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže. In Šmidtová, R., Popelka, M., Šmolíková, M., Bureš, M. Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2013. Praha: Ústav pro archeologii UK Praha a Veřejná archeologie, 2013. s. 155-163. ISBN 978-80-905579-1-8.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan. Royal Rangers v Hostěnicích. Hostěnice: Obec Hostěnice, 2013. 3 s. Hostěnický zpravodaj 3/2013.
 28. 2012

 29. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže. In Archeologie a veřejnost 6, Mělník. 2012.
 30. 2007

 31. NAVRÁTIL, Vladislav. Přednáška "Mechanické vlastnosti pevných látek" pro nefyzikální obory. In DIDFYZ 2006. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. s. 190-195. ISBN 978-80-8094-083-6.
 32. 2002

 33. VYBÍRAL, Zbyněk. Existuje ještě psychologie? Psychologie dnes. Praha, 2002, roč. 8, č. 2, s. 28-29. ISSN 1211-5886.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 4. 2021 16:36