Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. BARTL, Tomáš, Zuzana ZACHAROVÁ, Pavlína SEČKÁŘOVÁ, Erkki KOLEHMAINEN a Radek MAREK. NMR Quantification of Tautomeric Populations in Biogenic Purine Bases. European Journal of Organic Chemistry. Weinheim: WILEY-VCH, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 1377-1383. ISSN 1434-193X. doi:10.1002/ejoc.200801016.
  2. MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy geografie obyvatelstva I. In Ekonomická geografie - fakultně povinný kurz Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; letní semestr. 2009.

  2008

  1. MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ a Petr PAKOSTA. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. první. Brno: Masaryk University Press, 2008. 132 s. Rubicon, volume 10. ISBN 9788086251219.
  2. MOŽNÝ, Ivo, Petr PAKOSTA a Marie PŘIDALOVÁ. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 134 s. Rubicon, volume 10. ISBN 978-80-210-4554-5.
  3. MARYÁŠ, Jaroslav. Geografie obyvatelstva I. In Ekonomická geografie - fakultně povinný kurz Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; zimní semestr. 2008.

  2005

  1. KLAPKA, Pavel a Stanislav MARTINÁT. Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850 - 2001). Opera Corcontica. Vrchlabí: Správa KRNAP, 2005, roč. 42, č. 1, s. 139 - 152, 13 s.

  2004

  1. NAVRÁTIL, Pavel a Imrich VAŠEČKA. Diferenciace podle etnické příslušnosti. 1. vyd. Praha: MPSV, 2004. 17 s. Svazek II. Dílčí studie. ISBN 80-86552-87-X.
  2. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5.

  2001

  1. JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Analýza sídelního zázemí nejdůležitějších silničních hraničních přechodů ČR. In Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha - Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2001. s. 47-53. ISBN 80-85950-85-5.

  2000

  1. CHALUPA, Petr. Přehled ekonomického a populačního vývoje ČR. Praha: SPN, 2000. 4 s. Biologie-chemie-zeměpis, 9/3. ISBN 1210-3349.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 11:59