Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

 1. HORYNA, Břetislav. Filosofie jako umění padělatelství. In K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi. 1. vyd. Praha: Albrecht Wellmer, 2005. s. 95-107. LEF, 1. ISBN 80-7272-030-9.
 2. 2003

 3. FUJDA, Milan. Cílem občanské výchovy a ZSV je naučit studenta číst. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v eském základním vzdlávání. Praha: Portál, 2003, roč. 9, č. 4, s. 7. ISSN 1211-1775.
 4. HORYNA, Břetislav. Le scepticisme aprés postmodernité. In Aprés le postmodernisme quelle philosophie? MU 2003. Brno: Nakladatelství MU, 2003. s. 169-181, 12 s. ISBN 80-210-3080-1.
 5. 2002

 6. MOŽNÝ, Ivo. Vzdělanostně diferencovaná ilegitimita jako symptom pozdní moderny. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 58-63. ISBN 80-86598-36-5.
 7. 2000

 8. KATRŇÁK, Tomáš. Moderní partnerské vztahy a jejich proměna v době pozdní modernity. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000, roč. 36, č. 3, s. 307-316. ISSN 0038-0288.
 9. 1997

 10. HARDY, Stephen Paul. Exercising the Ghosts of Locality: A Few Notes. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 23, č. 23, s. 159-172, 13 s. ISSN 1211-1791.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2022 01:15